Kontaktinformasjon

Lovisenberg barnehage

Sykehuset disponerer 24 plasser i Lovisenberg barnehage. Fra 01.08.19 vil sykehuset disponere 16 plasser. 

Barnehagen er eid av Diakonissehuset. Les mer om den og hvordan du søker her.