Kontaktinformasjon

Veiviser for helsepersonell

Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter. Den et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo kommune.