Kontaktinformasjon

Pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender"

Det ble gjennomført en nasjonal pasientsikkerhetskampanjen fra 2011-2013. I 2014 ble kampanjen videreført som et femårig program for pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetstiltakene og hovedmålene om å redusere pasientskader videreføres.

Programmet har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen
     

Innsatsområder

Lovisenberg Diakonale Sykehus jobber med implementering av alle relevante områdene med tiltak i programmet.

Les mer på pasientsikkerhetsprogrammet.no

 

undefined