Kontaktinformasjon

Kurs for LDS fastleger 2018

Lovisenberg Diakonale sykehus holdt kurs for fastleger i LDS sektor på Vettre 23. og 24. november. Kurset gir 8 studiepoeng.

Henvendelser til rajo@lds.no.

Foreløpig datoer for neste kurs er 1. og 2. november 2019. 

Bjørn Magne Eggen.
 
Tone Ikdahl.
 
Hallvard Fanebust.
 
Bjørn Brandsæter.
 
Tor Olav Rui.
 
Gro Idland.
 
Hilde Skrede.
 
Hans Ole Korsgård.
 
Kirsten Lundgreen.
 
Harald Aasen.
 
Sigrid Rød.