Kontaktinformasjon

Kurs for LDS fastleger 2018

Lovisenberg Diakonale sykehus holder kurs for fastleger i LDS sektor på Vettre 23. og 24. november. Kurset gir 8 studiepoeng.

Henvendelser til rajo@lds.no.

Se vedlagte program.