Kontaktinformasjon

Kurs for LDS fastleger 2017

Lovisenberg Diakonale sykehus holder kurs for fastleger i LDS sektor på Vettre 3. og 4. november.

Se programmet og presentasjonene her.

Kontaktinformasjon til ass. fylkeslege Kristin Lowzow Bentzrød (presentasjon 2b):
Tlf.: 22 00 39 12, Helseavdelingen, Tordenskioldsgate 12, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo, www.fmoa.no

Bilder fra kurset:

Adm. dir. Tone Ikdahl.
 
Anne-Stine Metlzer.
 
Yngvild Emblem Bentdal.
 
Kristin Lowzow Bentzrød.
 
Tore Tennøe.
 
Svein Gjelstad.
 
 
Andreas Phale.

Jonas Sharma-Bakkevig.
 
Petter Borchgrevink.
 
Christine Råheim Borge.
 
Kaare M. Gautvik.
 
Bjørn Magne Eggen.