Kontaktinformasjon

Fredagsmøter høsten 2017

Fredagsmøter holdes kl 08:00-08:45 annenhver fredag i oddetallsuker. Her er oversikten for høsten 2017. Endringer kan forekomme.

01.sep - Lovisenbergkoret synger - Hva blir det største utfordringene for sykehusene i årene som kommer? - Helsedirektoratet, spesialisthelsetjeneste divisjonen Johan Torgersen. Tone Ikdahl åpner møtet.

15. sep - Føllings sykdom - endokrinologi - Ivar Følling, Ahus / UiO

29. sep - Verdens beste doktor Dr Watson - Gupta Udatha, prosjektleder, Oslo Cancer cluster

13. okt - Smerteforskning (eller farmakokinetikk) - Prof Espen Molden, psykofarmakologisk laboraturium Diakonhjemmet

27. okt - Lyse utsikter for behandling av demens - Tormod Fladby, nevrolog ved Ahus, forsker og professor ved UiO. .

10. nov - "Medisinske myter" eller "Forskningsfusk i gamle og nye former" - Magne Nylenna, FHI.

24. nov - Antibiotikastyringsprogram. Per Gerlyng, LDS.

08. des - Fagfolk må ikke svartmale eller gjøre seg til ofre - Markus Moe, Dagens medisin. Lovisenbergkoret synger.