Kontaktinformasjon

Disputas: Vendel Kristensen - Gastroenterologi

Cand.med. Vendel Kristensen ved Institutt for klinisk medisin/Unger Vetlesens institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. 16. jun., 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47 Les mer her.