Kontaktinformasjon

Disputas: Lise-Merete Alpers

For graden ph.d. i profesjonsstudier over avhandlingen: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter 21/4/2017. Les mer på HiOA.

Les også om hennes artikkel på forskning.no om helsepersonell som ikke er rustet til å behandle innvandrerpasienter:

Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge vokser. Det har også ført til at antallet pasienter med innvandrerbakgrunn har økt.

I tillegg utgjør migrasjon en helserisiko i seg selv. Flere forhold, som det å ha opplevd krig, flukt, tap av sosiale relasjoner og å komme til et nytt land, kan øke sårbarheten for sykdom og påvirke helsa. I tillegg er enkelte innvandrergrupper disponert for visse sykdommer, som diabetes type 2 og hjertesykdom hos innvandrere fra Sør-Asia.

Så hvordan foregår møtet mellom folk som jobber på sykehus helsepersonell og pasienter med innvandrerbakgrunn?

Lise-Merete Alpers, ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, har forsket på hvilket behov for kompetanse helsepersonell har ved pleie og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn.