Kontaktinformasjon

Pågående doktorgradsprosjekter

Pågående doktorgradsprosjekter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus:

 1. Fysisk form, fysisk aktivitet, og fatigue eter slag (NORFAST-C)
  Med -  Larsson Petra, petra.larsson@lds.no

 2. Cognitive Rehabilitation in Patients with Actice and Remitted depression - a Randomized Controlled Trial
  LDPS - Ingulfsvann Hagen, Bjørn Ole,  BjornOleIngulfsvann.Hagen@lds.no

 3. Utvikling av et klinisk kartleggingsverktøy for fatigue (utmattelse) etter hjerneslag
  Med. Johansen Skogestad Ingrid, IngridJohansen@lds.no

 4. Utvikling av kartleggingsverktøy som identifiserer pasienter med økt risiko for å utvikle kroniske smerter etter kneproteseoperasjon
  Kir. Johansen Olsen, Unni Solveig, UnniSolveigJohansen.Olsen@lds.no

 5. Vitamin D og hjernefunksjoner
  Med. Zugic Soares, Jelena, JelenaZugic.Soares@lds.no

 6. The role of the nose in snoring and sleep apnoea
  Kir. Hoel, Hans Christian HansChristian.hoel@lds.no

 7. Effekten av tre ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på symptomer, funksjon og implantatstabilitet; en retrospektiv, randomisert klinisk studie
  Kir. Rehman, Yasser, Yasser.Rehman@lds.no
 8. Alcoholic Bowel Syndrome (ABS) and changes in microflora in chronical alcoholism.
  Med. - Steinar T. Bjørkhaug

 9. Colorectal malignancy in patients with ulcerative colitis.
  Med. - Klepp-Larsson, Catherine Pasquale capk@lds.no

 10. Navigasjonsstudie- Profix knestudie.
  Kir. - Petursson, Gunnar gupe@lds.no

 11. Ectodermal dysplasia and Oligodontia: Evaluation of clinical parameters, treatment and quality of life. An interdisiplinary approach.
  TAKO - Saltnes, Solfrid Sørgjerd soss@lds.no

 12. Behandling av øvre labrumskade i skulder; en prospektiv, randomisert studie.
  Kir. - Schrøder, Cecilie ces@lds.no

 13. Kan psykoterapi redusere sykefravær?
  LDPS - Victor, Mattias vicm@lds.no

 14. Arthroscopic rotator cuff repair. Postop. rehab., clin. outcome and and radiological res.
  Kir. - Kjersti Kaul Jensen kjkj@lds.no.

 15. Pain, Physical functioning, Health Related Quality of Life and Treatment Preferences and Satisfaction in Juvenile Idiopathic Arthritis
  Med. - Anita Tollisen Anita.Tollisen@lds.no
   
 16. Understanding individual differnces of self-harming behaviour in adolescence.
  LDPS - Line Stänicke Line.Stanicke@lds.no
   
 17. A multi-method public mental health study of eritrean female refugees in Norway.
  Psyk. - Ruth Abraham Ruth.Abraham@lds.no