Kontaktinformasjon

Pågående doktorgradsprosjekter

Pågående doktorgradsprosjekter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus:

 1. Fysisk form, fysisk aktivitet, og fatigue eter slag (NORFAST-C)
  Med -  Larsson Petra, petra.larsson@lds.no

 2. Cognitive Rehabilitation in Patients with Actice and Remitted depression - a Randomized Controlled Trial
  LDPS - Ingulfsvann Hagen, Bjørn Ole,  BjornOleIngulfsvann.Hagen@lds.no

 3. Utvikling av et klinisk kartleggingsverktøy for fatigue (utmattelse) etter hjerneslag
  Med. Johansen Skogestad Ingrid, IngridJohansen@lds.no

 4. Utvikling av kartleggingsverktøy som identifiserer pasienter med økt risiko for å utvikle kroniske smerter etter kneproteseoperasjon
  Kir. Johansen Olsen, Unni Solveig, UnniSolveigJohansen.Olsen@lds.no

 5. Vitamin D og hjernefunksjoner
  Med. Zugic Soares, Jelena, JelenaZugic.Soares@lds.no

 6. The role of the nose in snoring and sleep apnoea
  Kir. Hoel, Hans Christian HansChristian.hoel@lds.no

 7. Effekten av tre ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på symptomer, funksjon og implantatstabilitet; en retrospektiv, randomisert klinisk studie
  Kir. Rehman, Yasser, Yasser.Rehman@lds.no

 8. Alcoholic Bowel Syndrome (ABS) and changes in microflora in chronical alcoholism
  Med. - Steinar T. Bjørkhaug

 9. Colorectal malignancy in patients with ulcerative colitis
  Med. - Klepp-Larsson, Catherine Pasquale capk@lds.no

 10. Navigasjonsstudie- Profix knestudie
  Kir. - Petursson, Gunnar gupe@lds.no

 11. Behandling av øvre labrumskade i skulder; en prospektiv, randomisert studie
  Kir. - Schrøder, Cecilie ces@lds.no

 12. Kan psykoterapi redusere sykefravær?
  LDPS - Victor, Mattias vicm@lds.no

 13. Pain, physical functioning, Health related quality of life and treatment preferences and satisfaction in juvenile idiopathic arthritis
  Med. - Anita Tollisen Anita.Tollisen@lds.no

 14. Understanding individual differences of self harming behaviour in adolescence
  NWI - Line Stänicke Line.Stanicke@lds.no

 15. A multi-Method Public mental Health study of eritrean female refugees in Norway
  Psyk. - Ruth Abraham
  Ruth.Abraham@lds.no

 16. Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn
  NWI - Melnæs Coldewin, Marit mmc@lds.no

 17. Terapeutfaktorer og utfall av terapi. Betydningen av terapeutfaktorer og terapeutisk allianse for behandlingsutfall for barn med angst
  NWI - Harstad, Stine - stine.harstad@lds.no