Kontaktinformasjon

PROMiNET kurs

Introduksjonskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier. Torsdag 21/3/19 09:00-16:00 og fredag 22/3/19 09:00 - 16:00.

Sted: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Seminarrom 2 B2.U002 

Deltakeravgift: kr 800 inkludert lunsj begge dager

Lenke til program og påmelding

Kurset gir 1 studiepoeng i UiOs Phd-program.

Økt bruk av PROM (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM. Dette kurset er primært beregnet for PhD studenter og kliniske forskere (eventuelt andre dersom plass) i Helse Sør-Øst RHF.