Kontaktinformasjon

Presentasjoner fra forskningsdagen

Det ble nok en spennende forskningsdag med mye faglig påfyll og over hundre deltakere.

Av foredragsholdere kom Jan Hammer fra Vestre Viken og ga oss et innblikk i «Basal eksponeringsterapi – å gi rom til smerten» 

Hans Petter Solli som jobber med musikkterapi fortalte om pasienter som har det så pass vanskelig i hverdagen at de ikke orker å stå opp. Musikkterapi, forteller han hjelper dem mye at de finner egen motivasjon tilbake. Innenfor hans postdoktor prosjekt MustCare drar han hjem til pasienter, oppsøker dem og de får velge musikk de ønsker å gå gjennom. Han har et eget musikkterapi rom på Tøyen og viser til stolt oppmøte prosent på 94.

Vi fikk også besøk av Lasse Bang som forsker på forandringer i hjernen ved anoreksi. Han viste til forandringer i hjernen ved spiseforstyrrelse og at Anoreksi er en gammel lidelse. Pasienten er ekstremt redd for å gå opp i vekt og har høy grad av psykisk og somatisk sykdom. Videre fører anoreksi til benskjørhet og hjerteforstyrrelser. Anoreksi medfører den høyeste dødelighet av alle psykiske lidelser. Under halvparten blir frisk etter behandling. 

Maren Falch Lindberg fremførte presentasjon om psykologisk status har betydning for resultatet etter kneprotesekirurgi. Artrose kan oppsto etter revmatiske sykdommer og etter skader. Det gjennomføres over 7000 ledd operasjoner per år og 1 av 5 har liten nytte etter inngrepet og opplever mye smerte. Her spiller flere faktorer inn, psykologisk status har fått større fokus. Studier viser at pasienter med dårligere mental helse hadde dårligere postoperativ funksjon. Angst/depresjon predikerte høyere pre og postoperativ smerte. Psyken spiller en viktig rolle. Fravær av angst = bedre opplevelse etter kneprotesekirurgi. Trening og oppfølging etter operasjon er viktig.

Ellers snakket Vendel Ailin Kristensen om symptomer fra tarmen og sammenheng med hjernen. Hva trenges å helbredes, tarmen eller hjernen er et viktig spørsmål. Hun ga oss også innblikk i Cøliaki og utfordringer rundt dette samt hvordan å leve med Cøliaki med tilpasset diett. Forskning viser at angst og depresjon forsvinner ved tilpasset ernæring. 

Danil Gamboa presenterte sitt prosjekt innen rusmiddelforskning og Line Indrevoll Stänicke om selvskading. Selvskading starter gjerne i 12-13 års alderen. Hun har også belyst viktigheten av tverrfaglig fokus, kan for eksempel musikkterapi hjelpe? Vi trenger mer kunnskap rundt årsaksforhold. Line tar opp relasjoner som påvirker utvikling av hjerne, følelser etc. Emosjonelle vansker har ofte sammenheng med vansker i oppveksten. Og et vanskelig forhold til foreldre for eksempel. Det behøves en trygg base for å kunne bli bedre og gå videre. Det er vanskelig uten tillit og ingen venner å snakke med. Det er viktig å bry seg og møte ungdommen med respekt. 

Foredrag vi har fått lov til å legge ut er vedlagt her. For spørsmål til foredragsholdere hvor presentasjon ikke er lagt ut kan kontaktes på e-post:


Hans Petter Solli       

Vendel Ailin Kristensen

 

Danil Gamboa

 

Line Indrevoll Stänicke

 

Det ble dessuten delt ut forskningspris som gikk til Pasquale Klepp og førsteforfatterskap i artikkelen: 

"Analysis of DNA Methylation at Spesific Loci in Stool Samples Detects Colorectal Cancer and High-Grade Dysplasia in Patients With Inflammatory Bowel Disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology (2018)"

Se også publisering på forskning.no