Kontaktinformasjon

Forskningsmidler til LDS

Styret i Helse Sør-Øst HF tildelte i år fem stipender til Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Tre av prosjektene er innen psykisk helsevern med utspring fra Nic Waals Institutt. De andre to prosjektene gikk til Kirurgisk klinikk.

Prosjekter innen psykisk helsevern

To av postdoktorstipendene gikk til studier av nevroutvikling og psykisk helse, det ene med fokus på risikofaktorer i svangerskapet og det andre med fokus på genetisk sårbarhet. Studiene er basert på Den Norske Mor og Barn undersøkelsen (MoBa). Nic Waals Institutt sto for undersøkelse av over 1000 barn i MoBa i underprosjektet om autisme (ABC-studien) i perioden 2005-2012. Psykolog Alexandra Havdahl fullførte sin PhD ved LDS knyttet til ABC-studien og er for tiden forsker ved Universitet i Bristol. Begge studiene vil videreføre hennes arbeid der i samarbeid med en internasjonal forskergruppe og samarbeidspartnere ved Folkehelseinstituttet. Anne-Siri Øyen er prosjektleder.

Forskerstipendiet gikk til psykolog Christine Rothsom nå avslutter sin post doc ved LDS hvor hun har oppholdt seg ved Mailman School of Public Health, Columbia University, New York. Hun skal forske på risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn til kvinner med hyperemesis gravidarum (ekstrem svangerskapskvalme).

Prosjekter til kirurgisk klinikk

Ett ph.d.-stipend og ett postdoktorstipend gikk til ansatte på ortopedisk avdeling. Begge studiene omhandler artrosepasienter som vurderes for og gjennomgår kneproteseoperasjon. LDS er det sykehuset i landet som har flest kneproteseoperasjoner. Ortopedisk avdeling har flere pågående forskningsprosjekter som har til hensikt å finne den beste behandlingen for denne pasientgruppen. Doktorgradsprosjektet som fikk tildeling ledes av avdelingsoverlege Arild Aamodt og gjennomføres av stipendiat og ortoped Yasser Rehman. Studien er en randomisert kontrollert studie som undersøker om tre kneproteser med forskjellig design og egenskaper gir ulike behandlingsresultater i forhold til pasientfornøydhet og knefunksjon.
Sykepleier Maren Falch Lindberg fikk postdoktorstipend i prosjektet som ledes av Aamodt i samarbeid med forskningssjef Anners Lerdal. Prosjektet er en trearmet randomisert multisenterstudie som har til hensikt å undersøke behandlingsresultater ved tre ulike behandlingsopplegg for en gruppe artrosepasienter med kneleddsartrose. Som del av det samme forskningsprosjektet har dessuten Helse Vest har i år gitt doktorgradstipend til sjefsfysioterapeut Turid Rognsvåg med Professor Ove Furnes ved Haukeland sykehus som hovedveileder.   

Prosjektledere, kandidater og titler:

  1. Anne-Siri Øyen (prosjektleder) Alexandra Havdahl (postdoktor): How do maternal lifestyle and health-related exposures during pregnancy affect child neurodevelopment? (MoBa-Preg).
  2. Anne-Siri Øyen (prosjektleder) postdoktorstipend: Understanding the development of mental disorders: How does genetic risk manifest across age, gender and environment.
  3. Christine Roth (forskerstipend): Hyperemesis gravidarum as a risk factor for neurodevelopmental disorders in offspring
  4. Arild Aamodt (prosjektleder med Anners Lerdal) (Maren Falch Lindberg postdoktor): A multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty - a multicenter, randomized controlled trial in osteoarthritis patients on waiting list for TKA (MULTI-KNEE trial).
  5. Arild Aamodt (prosjektleder, Yasser Rehman ph.d.-kandidat): A randomized trial to study the effect of different implant designs on knee function and joint kinematics after total knee arthroplasy.