Kontaktinformasjon

Fikk ph.d.-stipend fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dette er helt fantastisk, sier ph.d.-stipendiat Ingrid J. Skogestad, og takker Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ingrid Skogestad.I ph.d.-prosjektet skal Skogestad utvikle og teste et nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag (NORFAST-A). Målet er at verktøyet vil gi en grundig beskrivelse av den enkeltes fatigueprofil som vil gi helsepersonell grunnlag for å iverksette individuelle tiltak. Det vil kunne bidra til at pasientene i større grad har energi til å delta i rehabiliteringsaktiviteter noe som igjen gir bedre fysisk funksjon på lang sikt.

Behandling av pasientenes fatigue vil også gi økt arbeidsdeltagelse og økt livskvalitet.

Hvorfor er det behov for enda et nytt kartleggingsvektøy for fatigue?

Det finnes ingen fatigueverktøy som er utviklet spesifikt til personer med hjerneslag. De verktøyene som brukes i dag er utviklet til andre diagnoser og har flere mangler. Blant annet inkluderer de spørsmål som konfunderer med andre utfall etter slaget, de mangler flere dimensjoner som er relevante ved fatigue etter hjerneslag og de er ikke utviklet til å diagnostisere fatigue. 

Hvorfor er det behov for mer kunnskap om fatigue etter hjerneslag?

-Studier viser at fatigue er et av de vanligste og mest plagsomme symptomene etter et hjerneslag, men dessverre har det frem til nå vært relativt lite forskning på dette feltet. Jeg har regelmessig pasientundervisning om fatigue, og den generelle tilbakemeldingen jeg får er at pasientene opplever at helsepersonell vier alt for lite oppmerksomhet til dette.

Prosjektet til Skogestad inngår i NORFAST-prosjektet som en av flere forskningsstudier som omhandler fatigue etter hjerneslag. 

Ved siden av ph.d.-studiene har Skogestad stilling ved geriatrisk poliklinikk på Lovisenberg Diakonale Sykehus.