Kontaktinformasjon

Alpers omtalt på forskning.no og HiOA

Lise-Merete Alpers disputerte nylig med avhandlingen: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter, se tema på forskning.no.

Andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn i Norge vokser. Det har også ført til at antallet pasienter med innvandrerbakgrunn har økt.

I tillegg utgjør migrasjon en helserisiko i seg selv. Flere forhold, som det å ha opplevd krig, flukt, tap av sosiale relasjoner og å komme til et nytt land, kan øke sårbarheten for sykdom og påvirke helsa. I tillegg er enkelte innvandrergrupper disponert for visse sykdommer, som diabetes type 2 og hjertesykdom hos innvandrere fra Sør-Asia.

Så hvordan foregår møtet mellom folk som jobber på sykehus helsepersonell og pasienter med innvandrerbakgrunn?

Lise-Merete Alpers, ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, har forsket på hvilket behov for kompetanse helsepersonell har ved pleie og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn.

Les artikkelen på forskning.no her.

Hør podcast på Viten + snakkis fra #HiOA her.

Se mer informasjon om disputasen her.