Kontaktinformasjon

Økonomisk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet

Ny støtte til Lovisenbergs SAFEORT-NORU-prosjekt for 2019 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt LDS nye midler til det norsk-russiske samarbeidet  i prosjektet Exploring patient safety and patient-centered treatment and care in patients admitted to orthopedic hospitals (SAFEORT-NORU). I dette andre året av prosjektet vil hovedaktiviteten være gjennomføring av undersøkelse av pasientsikkerhetskulturene i sykehus innen ortopedi og revmatologi i St. Petersburg og LDS (Lovisenberg). Data vil bli samlet inn både fra pasienter og helsepersonell. I tillegg vil prosjektet legge til rette for at ortopeder ved Russian Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics named after R.R. Vreden (Vredensykehuset) og Lovisenberg kan hospitere hos hverandret. Prosjektet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). I tillegg til Vredensykehuset og Lovisenberg inngår Norsk Revmatikerforbund og Universitetet i Oslo som samarbeidspartnere.

Vredensykehuset utdanner i tillegg til pasientbehandling en stor andel av ortopedene i Russland og driver aktiv forskning og kunnskapsutvikling.

Lovisenberg etablerte samarbeid med Vredensykehuset for fire år siden. Samarbeidet med det store russiske sykehuset innen kunnskap og kompetanseutvikling er svært interessant for LDS.

Tilskuddet fra HOD til SAFEORT-NORU er i 2019 på en halv mill. kroner.