Kontaktinformasjon

Psykisk helse

Langsiktige mål for kunnskap som gruppen ønsker å innhente:

Forskningsgruppen forsker på problemstillinger av betydning for forebygging , utredning, behandling og yrkesdeltagelse for personer med psykiske lidelser.

Disse områdene blir særlig vektlagt:

Effektstudier av ulike behandlingstilnærminger
Kognitiv atferdsterapi
Mindfulnessbasert behandling
Musikkterapi
Bio-feedback trening
Kognitiv trening
Gruppebehandling

Arbeidsdeltagelse ved psykiske lidelser
Kan psykoterapi føre til lavere sykefravær
Sykenærvær og sykefravær
Arbeidsevne ved psykiske lidelser 

Subjektiv opplevelser av ulike fenomener ved psykiske lidelser 
Motivasjon for arbeid ved psykiske lidelser
Selvskading hos ungdom

Kort om gruppe og deltakere
Psykiske lidelser rammer mennesker i alle aldre, og omfatter et vidt spektrum av plager fra mildere symptomlidelser til psykoser og schizofreni.  

Gruppen er sammensatt av fagpersoner med høy kompetanse og profesjonserfaring i klinisk psykologi, psykiatri, arbeidspsykologi, nevropsykologi og musikkterapi. 

Forskningen gjøres med bakgrunn i kvantitative og kvalitative metoder, med ulike design som intervensjonsstudier, dybdeintervjuer, spørreskjema og nevropsykologiske utredninger. 

Leder
Bjørn Lau

Prosjekter: 
Sykefravær og sykenærvær blant pasienter i behandling for angst og depresjon
Motivasjon for arbeid blant pasienter i behandling for angst og depresjon
Lederes sykefraværsoppfølging 
ABC-Studien
Internettbasert kognitiv atferdsterapi for barn med angstlidelser (iKAT).
Ungdoms subjektive opplevelse av selvskading - en multippel kasusstudie.
Kan psykoterapi redusere sykefravær
Cognitive remediation of executive dysfunction – Goal Management Training for patients with schizophrenia or high risk for schizophrenia. 
Goal Management Training (GMT) Targeting Cognitive Regulatory Abilities in Adults with ADHD
Can executive dysfunction in children with Spina bifida and acquired brain injuries be improved by cognitive training? A pilot study of pediatric Goal Management Training (pGMT). 
Description of a multifaceted intervention program for fatigue after acquired brain injury: a pilot study 

Deltagere

LDS ansatte:

Bjørn Lau
Anne-Siri Øyen
Astrid Hornslien
Anne Benedicte Skirbekk
Even Halland
Line Indrevoll Stanicke
Mattias Victor
Jan Stubberud
Kari Langaard
Hans Ole Korsgaard
Jan Vegard Bakali
Pål Nystuen