Kontaktinformasjon

LDS forsker: Maren Falch Lindberg

Britidk flagg

Stillingstittel: Klinisk sykepleiespesialist / Stipendiat
Klinikk: Klinikk for kirurgi
E-post: mfli@lds.no

Faglige interesser
Postoperative smerter, Symptomlindring og –håndtering, Helserelatert livskvalitet

Bakgrunn
Sykepleier, Klinisk sykepleiespesialist -2008, Master i klinisk helsearbeid – 2012, Styremedlem i Norsk Smerteforening - 2016

Prosjekter
Smerter, symptomer og helserelatert livskvalitet hos pasienter som får innsatt total kneprotese

Forskningsgrupper
Symptomer og HR livskvalitet, (Muskel skjelett/ortopedi)

Samarbeidspartnere
Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus
University of California - San Francisco
Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics n.a. R.R. Vreden