Forskning

Visjonen for forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er at den skal bidra til ny og fremtidsrettet kunnskap, samt øke eksisterende kompetanse og skape et bedre helsetilbud.

Vi i har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin, psykologi og andre helsefag. Vår forskningskultur er bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Vi satser på både topp- og breddeforskning og sikrer sterke, etablerte forskningsmiljøer til videre vekst. Dette gjør vi i samarbeid med høgskolesektoren og fremragende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen pasientnær forskning.

forsknigsdag_2017_600x300png

LDS forskningsdag 3. november

Det blir et variert program som belyser ulike temaer innenfor psykiske helseplager. Legeforeningen, psykologforeningen og sykepleierforeningen godkjenner deltakelse med kurspoeng. 

Les mer
alpers_blogg_hioa_600x300png

Kulturell kompetanse må med

Lise-Merete Alpers disputerte nylig med avhandlingen: Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter, se tema på forskning.no.

Les mer
150aar_ungervetlesena01_600x300png

Hvem var Unger Vetlesen?

Johan Karl Unger Vetlesen (1851-1914) var kliniker, forsker og administrator ved Lovisenberg. Jørgen Valeur har bidratt til artikkel om ham i tidsskriftet Michael. Les her

prominet_600x300png

PROMINET

PROMiNET (a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research) er en forskningsstøtte infrastruktur.

 

 

Les mer
risan_patrick_600x300png

Disputas: Patrick Risan

Patrick Risan, psykolog ved Lovisenberg DPS disputerte fredag 8/9 med avhandlingen «Accommodating trauma in police interviews. An exploration of rapport in investigative interviews of traumatized victims».

Les mer