Forskning

Visjonen for forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er at den skal bidra til ny og fremtidsrettet kunnskap, samt øke eksisterende kompetanse og skape et bedre helsetilbud.

Vi i har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin, psykologi og andre helsefag. Vår forskningskultur er bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Vi satser på både topp- og breddeforskning og sikrer sterke, etablerte forskningsmiljøer til videre vekst. Dette gjør vi i samarbeid med høgskolesektoren og fremragende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen pasientnær forskning.

falch_lindberg_disputas_600x300png

Disputas: Maren Falch Lindberg

28/11, 13:15. Factors that predict the trajectories of acute pain, pain with walking, and self-rated health after total knee arthroplasty – a longitudinal study.

Les mer
prominet_600x300png

PROMINET

PROMiNET (a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research) er en forskningsstøtte infrastruktur.

Les mer