Forskning

Visjonen for forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er at den skal bidra til ny og fremtidsrettet kunnskap, samt øke eksisterende kompetanse og skape et bedre helsetilbud.

Vi i har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin, psykologi og andre helsefag. Vår forskningskultur er bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Vi satser på både topp- og breddeforskning og sikrer sterke, etablerte forskningsmiljøer til videre vekst. Dette gjør vi i samarbeid med høgskolesektoren og fremragende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen pasientnær forskning.

prominet_600x300png

PROMiNET kurs

Introduksjonskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier. Torsdag 21/3/19 09:00-16:00 og fredag 22/3/19 09:00 - 16:00.

Les mer