Forskning

Visjonen for forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er at den skal bidra til ny og fremtidsrettet kunnskap, samt øke eksisterende kompetanse og skape et bedre helsetilbud.

Vi i har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin, psykologi og andre helsefag. Vår forskningskultur er bygget på tverrfaglig samarbeid og god forskningsetikk. Vi satser på både topp- og breddeforskning og sikrer sterke, etablerte forskningsmiljøer til videre vekst. Dette gjør vi i samarbeid med høgskolesektoren og fremragende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen pasientnær forskning.

jenssenkjerstikaul_disputas_600x300png

Disputas: Kjersti Kaul Jenssen

18. januar kl. 13:15 Arthroscopic rotator cuff repair in the shoulder. Clinical outcomes and radiological results. Kaul Jenssen jobber ved ortopedisk avdeling ved Kirurgisk klinikk.

Les mer
gruppebilde_logo_lds5993_600x300png

To nye stipendiatstillinger

LDS får midler fra Forskningsrådet til prosjekt som tester effekten av fysisk trening kombinert med mental e-terapi-trening for pasienter på venteliste for kneprotese.

Les mer
prominet_600x300png

PROMiNET kurs

Introduksjonskurs: bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier. Torsdag 21/3/19 09:00-16:00 og fredag 22/3/19 09:00 - 16:00.

Les mer
researchers-working-on-experiments-in-the-laboratory600x300png

Velkommen til Forskningsdagen

I dag 23/11 - ingen påmelding. Programmet er bredt med eksterne og interne foredragsholdere, og i høst i regi av klinikk for psykisk helsevern. 

Les mer
img_1655_lovisestuen_600x300png

Besøk fra Russland

Lovisenberg Diakonale Sykehus fikk besøk av våre russiske samarbeidspartnere torsdag og fredag 13. og 14. september.

Les mer