Kontaktinformasjon

Tidsskrifter

Lovisenberg diakonale sykehus, har tilgang til alle helsebibliotekets tidsskrifter, men abonnerer i tillegg til flere andre elektroniske tidsskrifter som ikke finnes i helsebiblioteket.

Tilgang fungerer kun via LDS nettverk. 

OBS! Nettsidene fungerer best på intern sone.

 

På sykehusnettverket er du automatisk pålogget Helsebiblioteket, hjemmefra må du logge deg inn i Helsebiblioteket med privat brukernavn og passord (gratis).

Tilbake til hovedsiden