Kontaktinformasjon

Kurstilbud og litteratursøk

Følg med på intranett for kurstilbud

 

Illustration designed by freepic

Datoer for kurs står publisert på bibliotekets intranettsider, nederst på denne siden og tilbys ansatte ved LDS.

 

 

 Tilbake til hovedsiden

 

Hjelp til litteratursøk

Ta kontakt med biblioteket, bibliotek@ldh.no, hvis du trenger hjelp til å søke etter litteratur, eller har andre spørsmål om litteratursøk. 

 

Finne artikkelen du leter etter i fulltekst

Vi hjelper deg gjerne med å finne, eller bestille artikler til deg. Send en mail til bibliotek@ldh.no med artikkelreferansen.

Lovisenberg diakonale sykehus har tilgang til mange elektroniske tidsskrifter, og artikkelen kan være tilgjengelig i fulltekst på LDS-nettverket.

Søk blant alle helsebibliotekets elektroniske tidsskrifter  

Søk i listen over LDS’ egne tidsskriftsabonnement 


 

Verktøy for spørsmålsformulering 

PICO er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg å formulere presise spørsmål. PICO representerer elementene som et søkespørsmål kan inneholde. Du finner mer informasjon og hjelp til å formulere dine egne spørsmål på siden om PICO.

Last ned mal for PICO-skjema her.

 

 

Norsk MeSH

Her kan du søke i terminologibasen «MeSH på norsk og engelsk» som inneholder 27 500 MeSH på engelsk og 18 100 MeSH på norsk som inkludert alternative termer utgjør 58 000 norske termer i basen.