Kontaktinformasjon

Artikkelbaser og ressurser

Fagartikler og forskningsartikler finner du i databaser.  Problemstillingen din bestemmer hvilken base det er lurt å søke i. Her får du en oversikt over et utvalg av nyttige databaser og andre elektronisk ressurser sammen med informasjon om tilgang.

Tilbake til hovedsiden

 

 


 
Kliniske oppslagsverk
 

undefinedUpToDate

Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.


undefinedBMJ Best Practice

Kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose, etiologi, behandling og prognose. Inkluderer Clinical Evidence.  Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.
 


 
Generelle medisinske og helsefaglige databaser
 

undefinedThe Cochrane Library

Inneholder systematiske oversikter, medisinske metodevurderinger og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

undefinedPubMed

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra over 5.500 medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Omfatter MEDLINE. Tilgjengelig uten pålogging i hele verden.

undefinedOVID Medline

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske og helsefaglige tidsskrifter. Internasjonal, men med spesielt fokus på amerikanske tidsskrifter. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket

undefinedEmbase

Inneholder referanser til tidsskriftartikler fra medisinske tidsskrifter. Internasjonal med spesielt god dekning av vest-europeiske tidsskrifter Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

undefinedMcMaster PLUS pyramidesøk

Samsøk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP J Club, McMaster PLUS og PubMed.  Utviklet av McMaster University i samarbeid med Helsebiblioteket. Anbefales for raske oppslag. For mer dyptgående søk, bruk de enkelte basene. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

undefinedSvemed+

Referansedatabase som dekker nordiske tidsskrifter innen medisin og helsefag. Har svenske og engelske MeSH-emneord. Gratis tilgang uten pålogging over hele verden.

undefinedMedNytt

MedNytt er en database med tidlige vurderinger av nye medisinske metoder. Databasen vedlikeholdes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og er uavhengig av industri og myndigheter.

undefinedHelsebiblioteket

Tilgang til kunnskapskilder, databaser og tidsskrifter.  Har også emnebibliotek. Opprett brukernavn/passord for tilgang til databaser og tidsskrifter hjemmefra.


 
Fagspesifikke databaser/ressurser: Psykisk helse
 

undefinedPsycINFO

Inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket. 

undefinedPsykNytt

Utgis av Helsebiblioteket, en offentlig finansiert tjeneste driftet i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Hensikten med PsykNytt er å gi norske fagfolk, pårørende og pasienter en håndplukket samling sentrale fagnyheter innen psykisk helse-feltet, på ett nettsted. 

undefinedHelsebiblioteket

Helsebibliotekets emneinngang for psykisk helse.
 


 
Fagspesifikke databaser/ressurser: Sykepleie

 

undefinedCINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health)

Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

 


 
Fagspesifikke databaser/ressurser: Fysioterapi og ergoterapi
 

undefinedAMED (Allied and Complimentary Medicine)

Inneholder referanser til tidsskriftartikler innenfor fysio- og ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

undefinedCINAHL  (Cumulative Index to Nursing and Allied Health)

Referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

undefinedOTseeker

Inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi. Gratis tilgjengelig uten pålogging.

undefinedHelsebiblioteket

Helsebibliotekets emneinngang for fysio- og ergoterapi.
 


 
Fagspesifikke databaser/ressurser: Legemidler
 

undefinedMicromedex

En omfattende legemiddelinformasjonsdatabase. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.
 

undefinedInteraksjoner.no

Norsk database med legemiddelinteraksjoner. Gratis tilgjengelig uten pålogging. 
 

undefinedHelsebiblioteket

Helsebibliotekets emneinngang for legemidler.
 


 
Fagprosedyrer og retningslinjer
 

undefinedNasjonalt nettverk for fagprosedyrer

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer utviklet i norske helseforetak. Gratis tilgjengelig uten pålogging.
 

undefinedHelsebibliotekets retningslinjedatabase

Kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger. Norske retningslinjer og lenker til internasjonale baser for retningslinjer.
 

undefinedGuidelines International Network

Inneholder over 6000 retningslinjer fra en lang rekke land. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.
 

undefinedNational Guideline Clearinghouse

Amerikansk base med engelskspråklige retningslinjer. Gratis.

NICE guidance

Her kan du søke etter retningslinjer godkjent for bruk i Storbritannia. Samtlige retningslinjer i databasen bygger på en systematisk innsamling av vitenskapelig dokumentasjon og kan lastes ned fra nettet i fulltekst.

Se enda flere på nettsider med internasjonale retningslinjer:

Nettsteder med internasjonale retningslinjer via helsebiblioteket.no


 
Andre nyttige databaser og ressurser
 

undefinedThe Campbell Library

Inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging. Gratis.
 

undefinedERIC (Education Resources Information Center)

Inneholder referanser til litteratur innen pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Gratis.

 

undefinedGoogle Scholar

Søkemotor for vitenskapelig informasjon. Gir bla treff på artikler utgitt av akademiske forlag, avhandlinger fra høyere utdanning, bøker, sammendrag og tekniske rapporter fra et vidstrakt forskningsområde.

undefinedMeSH på norsk og engelsk

Få hjelp til å finne engelske MeSH ved å søke på norsk. MeSH er et emneordssystem for medisin og helsefag. Denne tjeneste under utvikling, men ligger nå ute på nett i en betaversjon: Tjenesten leveres av Helsebiblioteket og Kunnskapssenteret, og er gratis tilgjengelig.

undefinedCRIStin

Felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Informasjon fra utgiver (hyperlenke til: http://www.cristin.no/om/index.html). Kontakt LDS’ CRIStin-superbruker for informasjon om publisering og CRIStin-registrering.
 

undefinedLovdata

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter.
 

undefinedNora

Åpne institusjonelle arkiv i Norge.
 

undefinedStatistisk sentralbyrå

Offisiell statistikk og analyser.
 

undefinedStore norske leksikon

Leksikon.
 

undefinedNorge.no

Offentlig informasjon, veiviser.
 

undefinedKildekompasset

Har samlet en mengde eksempler på kildehenvisning etter ulike referansestiler (APA, Chicago, IEEE). De gir også råd og tips om kildekritikk. 

undefinedSøk og skriv

Er en god ressurs som er laget for studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving. Den har en egen del om referanser, og har en mengde ulike eksempler etter ulike referansestiler (Chicago, APA, Harvard, MLA, Vancouver).