Kontaktinformasjon

Velkommen som pasient

Her finner du informasjon om våre behandlingstilbud, avbestilling av time og pasientrettigheter, samt diverse praktisk informasjon.

Ventetider

Se våre ventetider her

Adkomst

Se kart og veibeskrivelse her.

Avbestilling

Avbestill time her

Apotek

Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Kantine

Sykehusets kantine kan benyttes av pasienter og pårørende.
Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosk

Kiosken i vestibylen har åpningstider:
07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Telefon og internett

Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest".  

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Post

Postkasse finnes utenfor hovedinngangen. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

Egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. I noen tilfeller må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tjenester i tillegg til egenandelen.
Se oversikt over egenandeler på helsenorge.no

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.​​
Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

Overnatting / hotell

Se informasjon om overnatting i nærheten her.

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise.  Du får i utgangspunktet dekket den billigste reisemåten, og du må betale en egenandel. Les mer på Helsenorge.no

Dine rettigheter som pasient

Som pasient har du mange rettigheter. Her finner du informasjon om noen viktige rettigheter, og hvor du finner mer informasjon om dette.

Brukermedvirkning

Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å involvere pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud. Brukermedvirkning er integrert i alle sykehusets hovedoppgaver: pasientbehandling, utdanning, forskning og utvikling og pasient- og pårørendeopplæring. Pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling.

Brukerutvalg

Se utvalgets side her.