Kontaktinformasjon

Poliklinikk for utredning av cøliaki og matintoleranse

Ved hjelp av tilskuddsordningen Raskere Tilbake har Lovisenberg Diakonale Sykehus fått mulighet til å utvide vårt tilbud til personer med mage-tarm-plager. Poliklinikken har et erfarent, tverrfaglig team bestående av leger, kliniske ernæringsfysiologer og sykepleier.

Les mer om tilbudet vedlagte brosjyre.

Les også "10 spørsmål om matintoleranse" her.

Krav til henvisning:

For å kunne gi pasienten et raskt behandlingstilbud, ber vi fastlegen sørge for at følgende tester er tatt, og at kopi av rekvisisjon og prøvesvar vedlegges henvisingen:

 • tTG
 • Deaminert gliadin antistoff
 • HLA DQ2 / DQ8
 • Matvarepanel
 • Total IgE
 • Total IgA
 • Ferritin
 • Jern
 • Folsyre
 • 25(OH)vitamin D
 • FeCal-test

 
I tillegg ønsker vi kopi av originale remissesvar dersom det er foretatt undersøkelser (skopier, biopsisvar, o.l.) andre steder.

Tilbudet er for pasienter som har ett arbeidsforhold med sykepengerettigheter. Pasienter som ikke har dette er ikke i målgruppen.

LDS gastrogruppe

Søkeord: matintoleranse, matvareintoleranse, cøliaki, FODMAP, mageplager, irritabel tarm