Pasientkurs

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en av sykehusets fire oppgaver. Sykehusene skal gi behandling, pasient- og pårørendeopplæring, utdanne helsepersonell og forske (Spesialisthelsetjenesteloven). Det meste av opplæringen gis individuelt i forbindelse med behandling. I tillegg tilbys opplæring i gruppe for pasienter med ulike, kroniske/langvarige sykdommer.

Kurstilbud

Her er en oversikt over kurstilbud til pasienter og pårørende.

Les mer

Om pasient- og pårørendeopplæring

Målet med opplæringen er at pasienter og pårørende:

  • oppnår styrket helse og livskvalitet  
  • får støtte til å mestre sykdom og/eller funksjonsnedsettelse
  • utvikler grunnlag til å ta informerte og kunnskapsbaserte valg sammen med sin behandler
Les mer