Kontaktinformasjon

Ressursgruppe for pasient- og pårørendeopplæring

Den 25 oktober gjennomførte Ressursgruppe for pasient- og pårørendeopplæring sitt første møte etter vedtak om oppretting av gruppen.

Målet er bedre pasient- og pårørendeopplæring. Gruppen består av ett medlem fra hver klinikk og to representanter fra Brukerutvalget. Arbeidet i gruppen er underlagt fagdirektør Bjørn Magne Eggen og ledes av pedagogisk rådgiver Kirsti Jenssen.

Gjennom to år skal ressursgruppen utarbeide oversikt over pasient- og pårørendeopplæring i gruppe som eksisterer i klinikkene, stimulere til intern samhandling og videreutvikling av pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i gruppe og vurdere hvordan e-læringskurs kan gjøres bedre kjent for pasienter og pårørende.

Gruppen skal dessuten bidra til helsepedagogisk opplæring av ansatte. Gruppen skal vektlegge implementering i organisasjonen av kunnskap og erfaringer som utvikles i gruppen.

undefined