Kontaktinformasjon

Pasientopplæring – pedagogisk teori og metode

Håndboka «Pasientopplæring – pedagogisk teori og metode» er skrevet for helsepersonell som underviser og veileder pasienter. Boka koster kr. 200 og kan bestilles på www.diaped.no eller post@diaped.no.

undefined