Kontaktinformasjon

Kursliste

Her finner du oversikt over kurs for pasienter og pårørende. Kursene er for personer over 18 år.

Medisinsk klinikk

 
Astma

Dette er et kurs for deg som har hatt astma kort eller lang tid. Pårørende er velkomne til å delta. 

Atrieflimmer
Dette er et kurs for deg som nylig har fått påvist atrieflimmer eller -flutter og pasienter som har hatt atrieflimmer en stund og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta. 

Crohns sykdom
Se omtale IBD.

Cøliaki 
Dette er et kurs for deg med cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Pårørende er velkomne til å delta.

Diabetes 2
Dette er et kurs for deg som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta.

Hjerte - kransåre
Dette er et kurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, har angina pectoris, blokket kransårene eller som er bypassoperert.

Hjertesvikt 
1 dag: Arrangeres ved behov.

IBD
Dette er et kurs for personer med Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt. Kurset arrangeres enten samlet for de to gruppene eller hver for seg. Målgrupper for kursene er mennesker som har hatt Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt i kortere eller lengre tid og som er i aktiv eller rolig fase.

KOLS
Målgruppe for tilbudet er pasienter som nylig har fått diagnosen kols og pasienter som har levd med sykdommen over tid og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen.

Livsstilsendring ved sykelig overvekt
Dette er et kurs for deg som er mellom 18 og 60 år, har sykelig overvekt og vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.

Hjerneslag
Dette er et kurs for deg som har gjennomgått hjerneslag. Pårørende er velkomne til å delta.

Ulcerøs kolitt  
Se omtale IBD.


Hospice

Lovisenberg Livshjelpsenter, Hospice Lovisenberg - 23 22 51 70

Kurs, pasienter
Hospice Lovisenberg tilbyr kurset "Grip dagen": Bevisstgjøring, muligheter og valg- kurs for pasienter som lever med kreft og deres pårørende

Kurs, pårørende
Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring  gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling

Kurs, etterlatte
Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det serveres et enkelt måltid.

Kurs, mindfullness etterlatte
Når sorgen setter seg i kroppen Å være i sorgprosess påvirker oss på ulike vis. Hvordan vi håndterer dette vil være individuelt

Les mer om tilbudet på Hospice Lovisenberg her.


Kirurgisk klinikk

 
Hofte- og kneskole


Lovisenberg DPS

 
Psykisk helse - Raskere tilbake

Psykisk helse gruppebehandling


Klinikk for psykisk helsevern

 
Psykisk helse, pårørendegrupper


Nic Waals institutt

 
Psykisk helse barn, ungdom