Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Helsepersonell gir informasjon, underviser, gir råd og veileder. Pasienter og pårørende får dermed kunnskap som gir mulighet for medvirkning og mer tilpasset behandling.

Opplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Helsepersonell gir informasjon, underviser, gir råd og veileder. Pasienter og pårørende får dermed kunnskap som gir mulighet for medvirkning og mer tilpasset behandling.

Les mer

Kurstilbud

Her er en oversikt over kurstilbud til pasienter og pårørende.

Les mer