Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Helsepersonell gir informasjon, underviser, gir råd og veileder. Pasienter og pårørende får dermed kunnskap som gir mulighet for medvirkning og mer tilpasset behandling.

Opplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 

Les mer

Kurstilbud

Her finner du oversikt over pasientkurs, pårørendekurs og kursbrosjyrer.

Les mer