Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Helsepersonell gir informasjon, underviser, gir råd og veileder. Pasienter og pårørende får dermed kunnskap som gir mulighet for medvirkning og mer tilpasset behandling.

Opplæring

Opplæring foregår i de fleste samtaler mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. Opplæring utgjør en stor andel av kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 

Les mer

Kursliste

Her finner du oversikt over kurs for pasienter og pårørende. Kursene er for personer over 18 år.

Les mer