Kontaktinformasjon

Pakkeforløp for kreft

Fra og med 1. september 2015 er det innført 28 pakkeforløp for kreft.

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft.

Med pakkeforløp kreft skal pasienter og pårørende oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Det er utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hver enkelt pakkeforløp som ligger på nettsiden til Helsedirektoratet

Fastlegens rolle i pakkeforløp kreft

Fastlegene skriver henvisning merket «Pakkeforløp for kreft» til spesialisthelsetjenesten, når de har begrunnet mistanke om kreft for sine pasienter.

Det er utarbeidet diagnoseveiledere for fastleger som ligger på nettsiden til Helsedirektoratet. 

Ved henvising til pakkeforløp ved LDS:
 

  • Henvising merket «Pakkeforløp kreft» sendes fortrinnsvis elektronisk, evt pr post.
  • Hastehenvisinger kan sendes pr fax etter avtale med sykehusets dokumentsenter, tel 23225132.
  • Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft.

Koordinering av pakkeforløp – forløpskoordinator

Martha P. LeinPakkeforløpene stiller krav til koordinering. Mange av pakkeforløpene er komplekse og involverer et samarbeid med OUS (Ullevål sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker sykehus).

Det er i Nasjonal implementerigspan for pakkeforløpene stilt krav om etablering av forløpskoordinatorer som loser pasientene gjennom systemet.

Forløpskoordinator skal sikre effektive forløp fra diagnose til behandling, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom involverte spesialister og pasienter og pårørende.

Forløpskoordinator ved LDS:

Martha P. Lein, telefon 23225541.

Pasienter kan henvende seg til forløpskoordniator for informasjon og spørsmål om sitt forløp, hverdager kl. 13.00 -15.00

Forløpskoordinatorer ved OUS:

Se OUS nettside: Henvisnings- og kontaktinformasjon pakkeforløp kreft OUS.

Mer informasjon om pakkeforløp kreft i OUS

Mer informasjon fra  Helsedirektoratet