Kontaktinformasjon

NWI - Henvisning

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Gir behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0 - 18, med ansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker.

Poliklinikk innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år. Gir også tilbud til gravide der det er bekymring for tilknytning til barnet i maven. Ansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Vestre Aker.

Henvisningen må inneholde:

  • Barnets navn, fødselsdato, personnummer, adresse, bydel/kommune.
  • Begge foreldre med foreldreansvar:

Navn, adresse, fødselsdato, telefon

  • Skole/barnehage
  • Henvisningsgrunn
  • Statuspresens
  • Samtykke

- Fra begge foreldre med foreldreansvar
- Ungdom over 16 år må samtykke selv

  • Hvem arbeider med saken
  • Behov for tolk – evt hvilket språk

 
Dette registreres/kopieres inn i henvisningen når denne sendes elektronisk.

Sendes papirhenvisning (se over) kan Henvisningsskjema benyttes.