Kontaktinformasjon

Behandlinger

Her finner du en liste over behandlingstilbud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Foreløpig er det ikke forklarende tekster for alle behandlingstilbudene, vi jobber med å lage det. Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på.

Se også våre ventetider og informasjon om klinikkene

A

Adenotomi

Albue, tennisalbue/golfalbue (epikondylitt)

Albuekirurgi

Aldersdemens

Alkoholproblemer

Allergiutredning hos lungespesialist, voksne

Angst, fobier, tvangslidelser, traumelidelser voksne

Angstlidelser

Angstlidelser, barn og unge

Ankel, kikkhullsoperasjon (artroskopi)

Ankelkirurgi

Arbeids-EKG

Arrbrokk (brokk i operasjonsarr, mage)

Artrose

Asperger syndrom

Astma

Atferd- og følelsesmessige forstyrrelser, barn og unge

Atferdsforstyrrelser, hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker (ADHD), voksne

Atrieflimmer

Autisme, autismespekterforstyrrelser

B

Benskjørhet

Bentetthetsmåling DEXA, utredning av benskjørhet

Bihuleoperasjon

Bildediagnostikk

Bipolar lidelse (Gruppe DPS)

Bipolare lidelser, Medikamentfritt

Blodprøvetaking

Blodsukkermåling

Blodtrykksmåling

Brokk

Bronkoskopi

Brystsmerter/kransåresykdom

C

Cellegiftbehandling

CT-undersøkelse (bekkenet, brysthulen, bukhulen, hodet, kolon, nyrer/urinveier)

Cøliaki

D

Depresjonsmestring (KiD, gruppe DPS), (se også Raskere tilbake DPS)

Depressiv lidelse eller bipolar lidelse, barn og unge

Depressiv lidelse, voksne

Diabetes

E

EEG Elektroencefalografi

EKG Elektrokardiografi

Elektrokonvulsiv terapi, elektrosjokkbehandling

F

Falske mandler, fjerning

Fjerning av falske mandler (adenotomi), barn (>1år)

Fjerning av mandler, voksne

Fordøyelsessystemet

Fot, ganglion

Fot, hallux valgus

Fot, hammertå

Fot, nevrinom, Mortons metatarsalgi

Fotkirurgi: Hallux valgus, Hammertå, nevrinom, Mortons metatarsalgi

G

Gastroskopi

Geriatrisk utredning

Gruppeterapi

H

Heshet, utredning, behandling

Hjerteutredning, arbeids-EKG

Hjerteutredning, ultralyd av hjertet

Hjerteutredning, undersøkelse hos hjertespesialist

Hofte, kikkehullsoperasjon (artroskopi)

Hofteleddsartrose (slitasjegikt), protese

Hofteproteserevisjon

Hud

Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker (ADHD), barn og unge

Høreapparat, tilpasning

Hørselstest

Hånd og håndledd, Dupuytrens kontraktur operasjon

Hånd og håndledd, karpal tunnel syndrom

Hånd og håndledd, slitasje i tommelens rotledd

Hånd og håndledd, triggerfinger

Hånd, injeksjonsbehandling ved Dupuytrens kontraktur

I

Illegale rusmidler

Innleggelse av dren, barn

K

Kneleddsartrose (slitasjegikt), protese

Knenære osteotomier

Kneproteserevisjon

Koloskopi

Kols

Komplekse traumer/dissosiative lidelser, voksne

Korsbåndskade, fremre

Kroppsbevissthetsgruppe

Kunst- og uttrykksterapi (Gruppe)

L

Lungesykdommer

Lyskebrokk (åpen/kikkhull/laparaskopisk), voksne

M

Mage-tarm utredning, undersøkelse hos gastroenterolog

Mage-tarmundersøkelse med 24 t pH- og trykkmåling i spiserøret

Medikamentfritt behandlingstilbud ved psykiske lidelser

Meniskskade, kikkhullsoperasjon (artroskopi)

Mentaliseringskurs (Gruppe DPS)

MR-undersøkelse

Musikkterapi

Muskel- og skjelettsystemet, arm/skulder

Muskel- og skjelettsystemet, hofte/kne/fot

N

Navlebrokk

Nesemuslinger

Neseoperasjon, rhinoplastikk og lukking av septumperforasjon

Nyresykdommer, indremedisin, utredning hos nefrolog

O

Oppmerksomt nærvær og avspenning (Gruppe DPS)

P

Paracentese

Personlighetsforstyrrelser, voksne

PET-undersøkelse

Psykoedukasjon

Psykologisk behandling

Psykoselidelse, barn og unge

Psykoselidelser, voksne

Psykoselidelser, Medikamentfritt

R

Radiologi

Raskere tilbake gastropoliklinikk (cøliaki og matintoleranse)

Raskere tilbake psykisk helse (DPS)

Raskere tilbake DPS - Bedre selvfølelsen

Raskere tilbake DPS - Bekymringsmestring

Raskere tilbake DPS - Depresjonsmestring (KID)

Raskere tilbake DPS - Depresjonsmestring (intensiv)

Raskere tilbake DPS - Depresjonsmestring i arbeidslivet

Raskere tilbake DPS - Full panikk

Raskere tilbake DPS - Helseangst

Raskere tilbake DPS - Kunsten å mestre stress i arbeidet

Raskere tilbake DPS - Kunsten å si nei

Raskere tilbake DPS - Mat, tanker og følelser

Raskere tilbake DPS - Mestring av sosial angst

Raskere tilbake DPS - Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR)

Raskere tilbake DPS - Mindfulnessgruppe

Raskere tilbake DPS - Relasjoner og kommunikasjon

Raskere tilbake DPS - Stresshåndtering ved biofeedback

Raskere tilbake DPS - Søvnskolen

Rektoskopi

Røntgenundersøkelse

S

Samtidige alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, voksne

Samtalegruppe med eksistensielt fokus

Samtalegruppe med fokus på relasjoner

Septumperforasjon 

Skulder, avrivning/ruptur, stor kikkhullsoperasjon (artroskopi)

Skulder, betennelser og forkalkninger, liten kikkhullsoperasjon (artroskopi)

Skulderartrografi 

Skulderoperasjon

Skulderprotese

Snorkeoperasjon, utvidet UPPP

Sosial fobi, kognitiv gruppebehandling (Gruppe DPS)

Spilleavhengighet

Spirometri

Spiseforstyrrelser, barn og unge

Spiseforstyrrelser, voksne

Spyttkjertel, vevsprøve (biopsi)

Spyttkjerteltumor/svulst - Godartet

Spyttkjertelstein, fjerning med operasjon

Stabiliseringskurs ved traumelidelser (Gruppe DPS)

Stemmebåndsforandringer, utredning, behandling

Stemmebåndsknuter

Stemmebåndslammelse

Stroboskopi

Svette/rødme, behandling med operasjon (torakoskopisk sympatektomi)

Sykelig overvekt, utredning og livsstilsbehandling, voksne

Søvnregistrering, avansert (polysomnografi), barn

Søvnregistrering, avansert (polysomnografi), voksne

Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi), voksne

Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi), barn

T

Tilpasningsforstyrrelser, voksne

Tilpassing av CPAP

Tilpassing av høreapparat

Tonsillectomi

Traumelidelser

Treningsterapi (gruppe)

Trombolyse

Tvangslidelser

U

Ultralyd undersøkelse, abdomen og urinveier

Ultralydundersøkelse

Uspesifisert psykisk lidelse, voksne

V

Vanedannende legemidler

Ventilasjonsrør

Ø

Ørekirurgi - Cholesteatom

Ørekirurgi - Otosklerose

Ørekirurgi - Trommehinneperforasjon

Øre-, nese- og halssykdommer

Ører, utstående

Øresus (tinnitus)

Å

Åndedrettssystemet

Åreknuter

Åreknuter, behandling med laser/stream/radiofrekvens

Åreknuter, behandling med sklerosering

Velg behandlingssted

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. På helsenorge.no finner du oversikt over  behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling. Her finner du også ventetider for behandlingstype.

Velg behandlingssted på helsenorge.no.

Reise

Pasientreiser