Kontaktinformasjon

Behandlinger ved Medisinsk klinikk

Ved Medisinsk klinikk, LDS gjennomføres det tilsvarende behandlinger som ved Ullevål sykehus, derfor har vi lenket inn til deres behandlingsbeskrivelser.