Kontaktinformasjon

Unger-Vetlesens Institutt

Instituttet skal drive indremedisinsk forskning med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i forhold til befolkningen sykehuset betjener.

Om instituttet

Unger-Vetlesens Institutt er organisert som del av Klinikk for medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ansatte

 • Vendel Kristensen, avdelingsleder
 • Ana Urzua Riquelme, ass. avdelingsleder
 • Anita Tollisen, forskningssykepleier og stipendiat
 • Ane-Kristine Finbråten, seniorforsker
 • Gunn Helen Malmstrøm, laboratorieansvarlig bioingeniør
 • Jennifer T. Fiennes, bioingeniør
   

Personer tilknyttet UVI

 • Dr. med. Viggo Skar, pensjonist
 • Professor Arnold Berstad, pensjonist
   

13C Urea pusteprøver13C Urea pusteprøver

Last ned remisse øverst til høyre på siden.

Prøve med utfylt remisse sendes pr. post til:
 Lovisenberg Diakonale Sykehus
 Unger-Vetlesen Institutt
 Postboks 4970 Nydalen 
 0440 Oslo

Kitet fås gjennom sykehusapotekene. 

Se også rekvisisjon Urea Infai 75 til høyre på siden.

Besøksadresse

Lovisenberggt. 21, bygg H 1.etg
Postadresse: Postboks 4970 Nydalen,
0440 OSLO
Telefon: 23 22 51 40
E-post: aure@lds.no
Se kart

Unger-Vetlesen

Dr. med. Carl Johan Unger-Vetlesen ble født i Molde den 17. april 1851 og avsluttet sin medisinske eksamen i Christiania i 1876. Videre forsvarte han sin doktoravhandling i 1887. Han var overlege på Diakonissehusets sykehus i perioden 1888 til 1914, og var sentral i oppføringen av sykehusbygningen. Han sørget også for at landets første røntgenapparat kom til Lovisenberg. Han ble senere også privatlege til kong Oscar II. I løpet av 1891 til 1901 var han sensor ved det medisinske fakultetet i Christiania. Han døde i Christiania den 23. august 1914. 

Du kan lese hans doktorgradsavhandling, "Om Dilatatio Ventriculi, dens historiske Udvikling og kliniske Betydning" her.