Unger-Vetlesens Institutt

Instituttet skal drive indremedisinsk forskning med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i forhold til befolkningen sykehuset betjener.

Om instituttet

Unger-Vetlesens Institutt er organisert som del av Klinikk for medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Ansatte

Jørgen Valeur, avdelingsleder
Ana Urzua Riquelme, ass. avdelingsleder
Anita Tollisen, forskningssykepleier
Ane-Kristine Finbråten, seniorforsker (i permisjon)
Charlotte M. Pihl
Vendel Kristensen, seniorforsker
Gunn Helen Malmstrøm, laboratorieansvarlig bioingeniør
Jennifer T. Fiennes, bioingeniør

Personer tilknyttet UVI

Dr. med. Viggo Skar, pensjonist
Pasquale Klepp, stipendiat
Jelena Soares, stipendiat
Vibeke Strande, stipendiat
Ida Frivold Glad, stipendiat

SELIHEP- Senter for eliminasjon av hepatitt C

Olav Dalgard, Professor og spesialist i infeksjonssykdommer, Akershus Universitetssykehus
Håvard Midgard, postdoc og spesialist i fordøyelsessykdommer, Oslo Universitetssykehus
Ane-Kristine Finbråten, postdoc, lege i spesialisering medisinsk avdeling, LDS og Unger-Vetlesens Institutt
Knut Boe Kielland, seniorforsker, NK-ROP sykehus Innlandet
Joakim Hauge, stipendiat, NK-ROP sykehus Innlandet
Gunnar Simonsen Thingnes, Masterstudent, sykepleie på hjul
Kristian Nødtvedt Malme, stipendiat, infeksjonsmedisinsk Akershus Universitetssykehus

 

 Les mer om senteret på deres internettside.

 

13C Urea pusteprøver

Last ned rekvisisjon øverst til høyre på siden.

Prøve med utfylt remisse sendes pr. post til:
 Lovisenberg Diakonale Sykehus
 Unger-Vetlesen Institutt
 Postboks 4970 Nydalen 
 0440 Oslo

Kitet fås gjennom sykehusapotekene. 

Se også rekvisisjon Urea Infai 75 til høyre på siden.

Besøksadresse

Lovisenberggt. 21, bygg H 1.etg
Postadresse: Postboks 4970 Nydalen,
0440 OSLO
Telefon: 23 22 51 40
E-post: aure@lds.no
Se kart

Unger-Vetlesen

Dr. med. Carl Johan Unger-Vetlesen ble født i Molde den 17. april 1851 og avsluttet sin medisinske eksamen i Christiania i 1876. Videre forsvarte han sin doktoravhandling i 1887. Han var overlege på Diakonissehusets sykehus i perioden 1888 til 1914, og var sentral i oppføringen av sykehusbygningen. Han sørget også for at landets første røntgenapparat kom til Lovisenberg. Han ble senere også privatlege til kong Oscar II. I løpet av 1891 til 1901 var han sensor ved det medisinske fakultetet i Christiania. Han døde i Christiania den 23. august 1914. 

Du kan lese hans doktorgradsavhandling, "Om Dilatatio Ventriculi, dens historiske Udvikling og kliniske Betydning" her.