Kontaktinformasjon

Stønad til tannbehandling

I noen tilfeller har pasienten krav på refusjon for tannlegeutgifter fra HELFO. Dette er begrunnet i folketrygdloven og hensikten er å gi støtte til grupper i befolkningen med særlig behov for tannbehandling.

Folketrydens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016 
 

Trygderefusjonen er begrenset til behandling av sykdom og skade. I hvert enkelt tilfelle må tannlegen vurdere om pasienten fyller kravene for slik refusjon. I denne prosessen kan sykehustannlegen være behjelpelig.

Etter lov om sosiale tjenester kan det gjennom sosialkontorene også gis støtte til tannbehandling. Da utarbeides det et kostnads- og behandlingsoverslag av Den offentlige Tannhelsetjenesten. De som får innvilget støtte til tannbehandlingen kan vanligvis velge hvilken tannlege som skal utføre behandlingen etter en liste med tannleger. Sykehustannklinikken kan hjelpe pasienten med å nyttiggjøre seg denne tjenesten. Du kan lese mer på nettsiden til HELFO.

 

Tannhelsetjenesten i Helse Sør-Øst:

Tannhelsetjenesten i Oslo

Tannhelsetjenesten i Akershus

Tannhelsetjenesten i Buskerud

Tannhelsetjenesten i Vestfold

Tannhelsetjenesten i Oppland

Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Tannhelsetjenesten i Telemark

Tannhelsetjenesten i Østfold

Tannhelsetjenesten i Hedmark