Sykehustannklinikken

Tlf: 23 22 59 44
Henvisning
Faks: 22 67 55 51
E-post: tako@tako.no

Sykehustannklinikken på TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), tilbyr tannhelsetjenester til pasienter som har en alvorlig psykiske lidelse kombinert med rusavhengighet. I tillegg tar de i mot medisinske risikopasienter.