Kontaktinformasjon

Studiebesøk

Nå er det fullt på studiedagen. Vi har derfor laget en venteliste for de som ikke har fått plass. TAKO-senteret inviterte til studiebesøk mandag 29. april.

 

Kjeveortoped Gisela Vasconcelos og
logoped Vesna Stolkovic.
Foto: Brynhild Foshaug

Påmeldingsfristen for studiedagen var 29. mars. Studiedagen er gratis og lunsj er inkludert.

Veiledning av tannhelsepersonell og annet helsepersonell er en av senterets sentrale oppgaver. På TAKO-senteret har vi en tverrfaglig tilnærming, der både tannhelsepersonell, logopeder og fysioterapeuter bidrar.

Sjelden diagnose
Vi tar imot kolleger som er spesielt interessert i problemstillinger knyttet til tannhelse og oralmotoriske funksjoner hos pasienter med en sjelden diagnose.

Innsikt
Vi har som mål at alle skal få innsikt i vårt arbeid og få utvidet sin kunnskap om behandling av pasienter med sjeldne diagnoser.

Det er logoped Vesna Stoilkovic og spesialtannlege og spesialist i kjeveortopedi Gisela Vasconcelos (bildet) ved TAKO-senteret som har ansvar for studiedagen. 

Studiedag mandag 29. april 2019:
Tid:
kl. 09.30- 15.15 (kaffe og frukt fra kl. 9.30)
Sted: TAKO-senteret, Lovisenberggata 17, 0456 Oslo. Tlf: 23 22 50 00
Antall deltakere: Max. 15 stk.

Du melder deg på ved å sende en e-post til vesna.stoilkovic@tako.no og opplyse om følgende:

Fornavn:
Etternavn:
Arbeidssted:
Yrke:
Mobil: