Kontaktinformasjon

Utvikle nesepust

MENY:
- Innledning
-
Undersøkelser
- Problemstillinger
- Retningslinjer for trening
- Øvelser
- Treningshjelpemidler                  

Munnpusting kan skyldes anatomiske hindringer eller være habituell. Langvarig munnpusting kan bidra til utvikling av bittfeil, munntørrhet, sikling og vanskeliggjøre å spise, drikke og svelge. Dersom de strukturelle forutsetningene for nesepust er til stede, er det mulig å trene denne opp.

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang. Vennligst les Retningslinjer for trening før du begynner.

Legg merke til at et behandlingsopplegg må tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og dosering.


Mål:
Underlette spising og drikking
Minske sikling
Bevissgjøring av nasale lyder

Kontraindikasjoner:
Strukturelle hindringer for nesepust

Bevisstgjøring av nesepust

En grunnleggende øvelse for å styre luftstrømmen gjennom nesen er å instruere personen i å lukke leppene og la han eller hun puste på en papirbit, fjær eller speil som holdes under nesen. Ved behov kan man manuelt hjelpe til med å lukke leppene. Gjør personen oppmerksom på bevegelsen som oppstår gjennom utpusten eller vis at det er dogg på speilet.

Aktive øvelser for leppelukke

 undefined

Disse øvelsene innebærer at personen holder en gjenstand på plass mellom leppene. Dette kan for eksempel være et sugerør eller en trespatel. Tenk på at det er lettere å starte med en noe tykkere. Du skal forsikre deg om at personen bare bruker leppene og ikke biter i eller holder gjenstanden mellom tennene. Til å begynne med er det tilstrekkelig å holde i bare noen få sekunder. Etter hvert som utholdenheten øker kan vedkommende holde gjenstanden i lengre perioder samtidig som personen er opptatt med andre aktiviteter som for eksempel å se på TV, tegne eller spille pc-spill.

For ytterligere trening i å lukke leppene kan en munnskjerm være til hjelp. Plasser munnskjermen bak leppene, men foran tannrekkene. Lukk munnen rundt ringfestet. Trekk forsiktig i ringen slik at personen bruker leppemusklene aktivt for å holde skjermen i munnen.

Ved sideforskjell i leppestyrke anbefales det å trene den svake siden dobbelt så mye som den sterkere, enten dobbelt antall repetisjoner eller dobbelt så lang tid, inntil symmetri er oppnådd.

Ganeplater

Noen personer kan ha utbytte av å komplettere leppetreningen med en ganeplate som er utstyrt med facialbue med stimuleringselementer. Ganeplater er imidlertid sjelden et førstevalg, og andre behandlingsformer bør derfor overveies før ganeplate blir vurdert.