Kontaktinformasjon

Problemstillinger

MENY:
- Innledning
-
Undersøkelser
- Retningslinjer for trening
- Øvelser
- Treningshjelpemidler                  

Vansker med spising, drikking, tale og sikling kan skyldes mangelfull oralmotorisk og -sensorisk funksjon. Det kan også være en rekke andre strukturelle eller helsemessige årsaker som bør vurderes og behandles før oralmotorisk trening igangsettes.  

 

Vansker kan være ervervede, eller de kan være medfødt. De kan være nevrologisk betingede, eller muskulære. De kan være progredierende, eller de kan være stabile. Det er mange faktorer å ta hensyn til for å best mulig ivareta problemstillingen i utarbeiding av et individualisert behandlingsopplegg.

I det følgende kan du lese om ulike oralmotoriske problemstillinger, hva de innebærer og hvorfor de forekommer.

Talevansker

Sikling 

Spise- og drikkevansker
                                                                    

 sikling