Kontaktinformasjon

Oralmotorikk

Oralmotorikk omhandler bevegelser i munn og ansikt som utføres ved spising, drikking, tale, mimikk og for å håndtere saliva (spytt).

MENY:
- Undersøkelser 
- Problemstillinger
- Retningslinjer for trening
- Øvelser
- Treningshjelpemidler                  

De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke med, uten å tenke over hvordan vi faktisk gjør det. Vi tenker sjelden over at alt vi sanser og gjør med ansiktet og munnen, har vi lært gjennom trening. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne diagnoser, opplever utfordringer knyttet til kontroll over munnområdet.

De sammensatte muskelbevegelsene vi bruker i og rundt munnen når vi snakker, spiser og drikker, kaller vi oralmotoriske ferdigheter. Det er viktig å forstå at disse ferdighetene inkluderer både sensoriske og motoriske komponenter. Når man tygger tyggegummi må man først føle at det er noe i munnen som skal tygges, før man begynner å tygge den. Man må innhente informasjon om hvor tyggegummien befinner seg i munnen, hvor stor/liten den er, hvor hard/myk den er, og så videre. De samme ferdighetene brukes også når man snakker. For å kunne produsere "t"-lyden i begynnelsen av ordet "tavle", må man føle nøyaktig hvor tungen er i munnen, slik at man vet hvor langt, hvor fort og i hvilken retning man skal føre den.

Oralmotorisk trening undefined
Oralmotoriske ferdigheter innlæres og finjusteres gjennom trening. De fleste er ikke klar over denne treningsprosessen ettersom den vanligvis kommer naturlig gjennom barnets utvikling. Medfødte syndromer og sykdomstilstander kan påvirke disse ferdighetene, og/eller forsinke utviklingen. Dersom følsomheten er nedsatt eller bevegeligheten redusert, kan det være nødvendig med behandling og trening. Behandling som omfatter både oralmotorisk trening og stimulering kan bidra til en mer positiv oral utvikling.

Påvirker munnhelsen
Munnens funksjoner påvirker munnhelsen, som igjen påvirker generell helse. Derfor er det viktig å optimalisere bruken av muskulaturen i munn og ansikt hos personer som av ulike årsaker opplever vansker med dette. Det er viktig å jobbe for å tolerere berøring av ansikt og munn for å kunne spise mat med grovere konsistens og akseptere tannpuss.

Oralmotorisk team 
Det oralmotoriske teamet ved TAKO-senteret består av fysioterapeut og logopeder som har spesialisert seg på vurdering og opptrening av oralmotoriske ferdigheter for å bedre munnhygiene, spising, drikking og tale, eller å redusere sikling.

Tverrfaglig og helhetlig
Mange av konsultasjonene på TAKO-senteret er tverrfaglige, der tannlege/tannpleier og logoped/fysioterapeut samarbeider. Tannlege eller tannpleier vurderer tannhelse og bittforhold, mens logoped eller fysioterapeut undersøker og oppretter tiltaksplan for å bedre munnmotoriske funksjoner. Etter en konsultasjon settes funnene sammen, slik at man i videre planlegging og utføring av behandling kan ta hensyn til de ulike problemområdene på en helhetlig måte.

Når vi har gjennomført en grundig undersøkelse og laget en behandlingsplan, kan vi gi veiledning til pasienten, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Oralmotorisk team fokuserer også på å utvikle og spre kunnskap om oralmotoriske vansker hos personer med en sjelden diagnose.

Henvisning
Oralmotorisk team jobber med rådgivning og utredning av mennesker som har en sjelden diagnose, og som har problemer med den orale helsen. I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 av 10.000 personer har diagnosen. Henvisninger av personer som passer denne beskrivelsen skal gå gjennom fagpersonell (fastlege, sykehus o.l.) til oss i god tid før konsultasjonene, slik at vi kan trekke inn fagpersoner med rett kompetanse i forhold til gitt problemstilling.

Nettside om oralmotorikk
Informasjonen på denne nettsiden er ment som veiledning. Det gis informasjon om ulike oralmotoriske problemstillinger, og hva som bør inngå i en oralmotorisk vurdering. Vennligst les nødvendig informasjon under retningslinjer for oralmotorisk trening før du setter i gang med trening og stimulering. Forslagene til oralmotoriske øvelser med tilhørende hjelpemidler er ment som veiledning og som en idebank til individualisert trening.

 

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen publisert på oralmotoriske nettsider for Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, er ment som forslag til oralmotorisk trening og brukes på eget ansvar. Faglig ansvarlig: Pamela Åsten. Juridisk ansvarlig: Hilde Nordgarden. E-post til ansatte.
Copyright © TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)