Kontaktinformasjon

Bearbeiding av mat

MENY:
-
Undersøkelser
- Problemstillinger
- Retningslinjer for trening
- Øvelser
- Treningshjelpemidler                  

Tungen brukes til å flytte mat fra side til side og er med på å holde maten på plass under tygging. Det tar lengre tid og maten kan bli halvtygget eller svelget i hele biter hvis sidebevegeligheten er nedsatt. Matrester kan også bli liggende og dette kan medføre risiko for aspirasjon til luftveiene. Videre kan det lettere oppstå hull i tennene (karies) og tannkjøttssykdom.

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang.  Vennligst les Retningslinjer for trening. Legg merke til at et behandlingsopplegg må tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og dosering.

Mål:
Bedre forflytting av mat og tygging
Bedre munnhygiene.

Kontraindikasjoner:
Stramt tungebånd (ankyloglossi) som i sterk grad begrenser tungens bevegelsesomfang.

Eventuelle svelgproblemer (dysfagi), intoleranse eller allergier bør være avklart ved valg av materialer eller matvarer i treningen.

Tungestimulering

 undefined

Ved stimulering inne i munnen brukes alltid engangshansker. Dette er spesielt viktig når personen er lett mottakelig for infeksjoner. Fukt fingrene for å unngå friksjon.

Trykk og vibrer med en finger mot sidene av tungen opp til tre sekunder av gangen. Kjenn at tungen gjør motstand.

Når personen er komfortabel med manuell berøring kan stimuleringen økes ved å bruke en fingerbørste eller baksiden av børstehodet på en elektrisk tannbørste for å tilføre vibrasjon. I dette tilfellet bør en velge enkel tannbørste som kun vibrerer, men ikke roterer.

Øke bevegelsesomfanget

Målsettingen med følgende øvelser er å kunne fjerne matrester fra leppene og tennene. Full bevegelighet er oppnådd når personen klarer å slikke rundt munnen i begge retninger. Inne i munnen skal man kunne slikke tannrekkene fra jeksel til jeksel både på ut- og innsiden, samt bruke tungespissen til å fjerne matrester fra tenneneSlikke leppene.

 Øvelse for bearbeiding av mat.

Klargjør hvor barnet har best bevegelsesomfang både med å slikke leppene og rense munnhulen med tungen. Start med øvelser der barnet lettest kommer til og utvid omfanget derfra. Noen kan ha nytte av å bruke et speil for å få visuell støtte.

Tungegymnastikk gjennom trening på å slikke leppene og langs tannrekkene

Pek f. eks. med en q-tip eller enden av et sugerør på et bestemt sted på leppen som personen synes det er vanskelig, men ikke umulig, å nå med tungespissen. Instruer vedkommende i å treffe målet med tungespissen. Man kan også plassere litt mat (korn med yoghurt, kaviar, leverpostei) på leppen, og be personen om å slikke den vekk.

Legg litt mat, for eksempel en liten brødbit, på målpunktet i munnen. Avhengig av personens treningsbehov kan brødbiten legges mellom overleppen eller underleppen og tennene, mellom kinnet og tennene, eller på tyggeflater eller skjærekanter på tennene i henholdsvis over- og underkjeve. Be personen å fjerne maten med tungespissen.

NB! Husk å fjerne eventuelle matrester fra lepper og munn etter endt treningsøkt

Trening med tungespisstrener

Fri bevegelighet av tungen er en viktig forutsetning for å kunne bearbeide mat og produsere talelyder korrekt. En tungespisstrener kan være et nyttig komplement ved opptrening for å kunne heve eller senke tungespissen eller bevege den fra side til side.

 undefined

Sidebevegeligheten av tungen kan trenes ved hjelp av en tungespisstrener. Plasser hjelpemidlet (Tongue-Tip Lateralization Tool) på tyggeflaten på jekslene i underkjeven på den ene siden. Be personen om å bite forsiktig sammen for å holde hjelpemidlet på plass. Deretter skal perlen på hjelpemidlet føres frem og tilbake med tungespissen. Øvelsen gjentas på motsatt side.

Tungespissløft kan trenes med en annen type tungespisstrener (Tongue-Tip Elevation/Depression Tool). Be personen å bite sammen forsiktig sammen for å holde hjelpemidlet på plass mellom fortennene. Deretter skal perlen på hjelpemidlet føres opp og ned med tungespissen. Øvelsen gjentas på motsatt side.

Merk at det er nødvendig å mestre øvelsene med biteblokk nr 5 i TalkTools® treningsmaterialet før trening av sidebevegeligheten påbegynnes. Likeledes skal kriteriene for øvelsene med biteblokk nr 7 være oppnådd før trening av heving og senking av tungespissen starter.

Trening med tyggegummi

Øvelse for bearbeiding av mat. 

Trening med å flytte tyggegummi er gunstig for både tunge- og kjevebevegeligheten. En liten bit sukkerfri tyggegummi plasseres midt på tungen. Instruer deretter personen å flytte den til jekslene på den ene siden. Leppene skal være lukket når tyggegummien flyttes. I begynnelsen er det viktig å bevisstgjøre vedkommende på hvor tyggegummien befinner seg før den flyttes over til den andre siden. Etter hvert som bevegeligheten bedrer seg økes tempoet for å tilnærme seg vanlig tyggetempo ved spising. Gjenta øvelsen opptil 10 ganger. Dette kan kombineres med øvelser for Tygging.

Klikk på Fjerne matrester munn og lepper for å lese mer om trening av tungebevegeligheten.