Kontaktinformasjon

Øke følsomheten i ansikt og munn

Redusert følsomhet i munnen (hyposensibilitet) kan føre til biting i kinn eller tunge. Det kan være vanskeligheter med å bearbeide mat, tap av mat og drikke fra munnen eller matrester på leppene. Andre tegn kan være å ta store munnfuller, suge og tygge på finger eller gjenstander.

MENY:
- Innledning
-
Undersøkelser
- Problemstillinger
- Retningslinjer for trening
- Øvelser
- Treningshjelpemidler                  

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang. Vennligst les Retningslinjer for oralmotorisk trening før du begynner.

Merk deg at behandlingsopplegget må tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og dosering.

Mål:
Forbedre evnen til å lokalisere berøring i ansikt og munn.
Forberedelse til videre oralmotorisk trening for å bedre spising eller minske sikling.
Forberedelse til artikulasjonstrening

NB! Eventuelle svelgproblemer og allergier mot materialer eller matvarer, bør være avklart før man starter med smaks- og konsistensstimulering.

Innledning

 Øvelse for å øke følsomheten i ansikt og munn.

Manuell stimulering utføres ad modum Castillo Morales. Den skal gis pulsvis i noen få sekunder med intense trykk. Det et en slipper gjør at nervesystemet stadig gis ny informasjon som må tolkes. Samtidig vil små variasjoner som å bruke ulike materialer og skifte område for stimuleringen fortsatt være utfordrende. Øktene kan derfor ha en varighet på mange minutter.

Ansikt og munn oppleves ofte privat, og du må oppnå personens tillit før du berører disse områdene. Vær derfor hele tiden oppmerksom på eventuelle tegn til ubehag eller vegring slik at du kan modifisere stimuleringen.

Stimulering i ansikt

Ved ansiktsstimulering kan fingertuppene benyttes gjennom å trykke, strekke, vibrere og slippe. Et alternativ for å øke stimuleringen er en elektrisk tannbørste av enklere type som kun vibrerer og ikke har roterende hode. Baksiden av børstehodet brukes på samme måte som ved stimulering med fingertuppene

Stimulering inne i munnen

undefined 
 undefined
 undefined

Ved stimulering inne i munnen (intraoralt) brukes alltid engangshansker. Dette er spesielt viktig for personer som er lett mottakelig for infeksjoner. Avklar om det foreligger allergi for materialet i hanskene.

Begynn med å fukte pekefingeren for å unngå friksjon. Begynn med å stimulere et punkt i ganen rett bak fortennene i overkjeven (papilla incisiva). Vær nøye med at trykket er distinkt.

Dra deretter tre streker med en finger bakfra og forover på tungeryggen. Begynn med stimulering kun foran på tungen, men utvid til å starte lengre og lengre bak. Tegn deretter et kryss over tungeryggen. Dette gjentas tre ganger. Trykk og vibrer deretter mot tungespissen, og stryk tilslutt langs sidene av tungen. Kjenn gjerne at tungen gjør motstand. Vær oppmerksom på at motstandsøvelser mot tungespissen er kontraindisert ved tungepress (protrusjon) og selvstimulerende aktive tungebevegelser fordi disse dermed kan forsterkes ytterligere.

Tannbørsten kan også brukes til å vibrere innsiden av kinnene og den harde gane, men sannsynligvis vil bare personer med svært nedsatt intraoral følsomhet tolerere stimulering i ganen.

En elektrisk tannbørste vil være nyttig for å øke stimuleringen. Påvirkningen vil være mindre forutsigbar og dermed mer utfordrende dersom du veksler mellom ulike stimuleringselementer.