Kontaktinformasjon

Om oss

Vi bygger kompetanse, formidler kunnskap, møter brukere, driver forskning og underviser om ulike problemstillinger innenfor feltet oral helse ved sjeldne diagnoser.

                                           

 
 Veibeskrivelse 
 Årsrapport
 Senterråd
 Mandat
 Ansatte
 
 

Du som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises til oss. Vi vurderer hver henvisning med tanke på diagnose, problemstilling og behov for vår kompetanse. Vi har tverrfaglig tilnærming til munnhelse og har ansatt logopeder og fysioterapeut i tillegg til tannlegespesialister, tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Bidrar i utdanning
TAKO-senteret bidrar med tverrfaglig undervisning i grunnutdanningen av tannpleiere og tannleger ved Det odontologiske fakultet i Oslo, Institutt for odontologi ved Det medisinske fakultet i Bergen og Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø samt tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Vi har i tillegg undervisning på spesialistutdanningene ved Det odontologiske fakultet i Oslo innen enkelte fagfelt som f.eks. pedodonti, kjeveortopedi, oral kirurgi og radiologi. Ansatte ved TAKO-senteret bidrar også som eksterne sensorer ved eksamen ved Det odontologisk fakultet.

Forelesningsdager
Det holdes årlige tverrfaglige forelesningsdager for tannlege-, tannlegespesialist- og tannpleierstudenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen og det helsefaglig fakultet i Tromsø. Ansatte ved TAKO-senteret bidrar også som eksterne sensorer ved eksamen både for tannlege-, tannlegespesialist- og tannpleierstudenter.

Fornøyde hospitanter på TAKO-senteret
 Fra venstre: Tannpleierne Torill F. Brendsdal
fra Florø Tannklinikk og Mary Jane Varpe fra
Svelgen og Bremanger Tannklinikk, er fornøyde med studiebesøket på TAKO-senteret.

Forelesninger og kurs
Fagpersoner på TAKO-senteret er ofte ute og holder kurs eller foreleser for forskjellige grupper. Våre spesialister blir jevnlig invitert til å holde kurs og forelesninger for tannhelsetjenesten. Forelesningsaktiviteten kan variere fra deltakelse i store fagseminarer til besøk hos små interessegrupper. Andre sjeldensentre benytter seg også av TAKO-senterets kompetanse ved kurs for brukere og deres familier.

Vi arrangerer TAKO-dagene og studiedager. Dette for å gi fagpersoner mulighet til å lære mer om sjeldne diagnoser, oral helse og oralmotorikk. Både TAKO-dagene og studiedagene blir annonsert på tako.no og FB.

Kongresser og konferanser
Fordi vi er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, er det svært viktig å ha høyt kvalifisert ekspertise. Ansatte ved TAKO-senteret deltar på internasjonale kongresser for spesifikke diagnoser, odontologiske kongresser og fagkonferanser om munnens funksjoner, hvor vi presenterer klinisk erfaring og forskning. Vi deltar også på samlinger hvor tverrfaglighet og samarbeid er prioritert. På denne måten utveksler vi erfaringer og bygger kompetanse.

Kontakt
Du finner oss også på facebook.com/TAKOsenteret. Ta gjerne kontakt via e-post tako@tako.no om du ønsker kurs, undervisning eller informasjon fra oss.