Kontaktinformasjon

Kom på TAKO-dagene i 2019

Fagpersoner med interesse for oralmotorikk inviteres til TAKO-dagene i Oslo 21.-22. mars 2019. Påmeldingsfrist er 16. februar 2019.

Det er få plasser ledig igjen på første dag. Andre dag er det flere plasser ledig. Ønsker du å delta så anbefaler vi at du melder deg på nå.

Dag 1: Basiskurs i oralmotorikk

Denne dagen vil handle om grunnleggende kunnskaper om oralmotorikk og sensorikk ved spising, drikking og tale. Vi vil fortelle om hvordan man kan undersøke og trene opp orofaciale funksjoner.

Det vil gis en introduksjon av Nordisk Orofacial Test-Screening (NOT-S) med øvelser i vurdering gjennom kasus. Vi skal også snakke om tilnærming til munn og ansikt, kroppsholdning og stabilitet som er viktige forutsetninger for hvordan vi bruker munnen. Kurset holdes av medarbeidere fra Oralmotorisk team ved TAKO-senteret.


Dag 2: Kartlegging og behandling av talemotoriske vansker

TAKO-senteret har invitert logoped Anita McAllister, dosent ved Karolinska Institutet, CLINTEC, enheten for logopedi, til å forelese om gjennomføring og vurdering av logopedisk utredning av barn og unge med talemotoriske vansker.

Anita McAllister har lang erfaring både med barn og voksne med talemotoriske avvik. Det kliniske arbeidet rundt pasientgruppen er blitt utviklet i samarbeid med tannlege og øre-nese-hals-lege. Hun har også medvirket i gruppen som har utarbeidet og testet reliabilitet og validitet av Nordisk Orofacial Test- Screening (NOT-S).

Kursdeltakerne vil få anledning til å sende abstrakt til korte kasuspresentasjoner knyttet til talemotorikk, for å dele erfaringer. I tillegg vil det åpnes for diskusjon og innspill fra deltakere.

Kurset teller som 10 etterutdanningstimer i følge Den norske tannlegeforening.

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 21.mars kl. 10.00-16.00 og fredag 22. mars kl. 09.00-15.15.

Sted: Gjestehuset Lovisenberg i Diakonissehuset på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo.

Pris: 1200 kr for en dag og 2000 kr for begge dager. Halv pris for studenter: 600 kr for en dag, 1000 kr for begge dager. Prisen inkluderer lunsj.

Påmelding: Du melder deg på ved å fylle ut skjema her innen 16. februar 2019. Det må sendes eget skjema for hver enkelt deltaker.

Kontaktinformasjon: Logoped Mari Stølen tlf. 906 98 278 eller e-post mari.stolen@lds.no ved behov for faglig informasjon om kursdagene. Praktiske spørsmål rettes til Mira Kolve tlf. 908 02 282 eller e-post mjk@tako.no.

Gjestehuset Lovisenberg har rom for overnatting. Informasjon om priser og booking finner du på deres nettside.

Velkommen!

Oppdatert:
16. januar 2019