Kontaktinformasjon

Forskning

TAKO-senteret ønsker å tilby best mulig informasjon, diagnostikk og behandlingsplaner, derfor er virksomheten forskningsbasert.

 undefined
Fordi det finnes få mennesker med sjeldne diagnoser, er det ofte vanskelig å gjennomføre gode forskningsprosjekter. Det mangler mye kunnskap om munnhule og ansikt hos personer med en sjelden diagnose. Ved TAKO-senteret er det gjennomført flere store forskningsprosjekter som har ført til doktoravhandlinger.
 
Vi trenger hele tiden ny kunnskap om manifestasjoner i munnhule og ansikt for å gi gode behandlingsplaner til våre pasientgrupper. Økt kunnskap gjør det også enklere for brukerne å få dekket utgifter til behandling i munnhulen og ansikt via trygden. Under kan du se publikasjoner og forskningsprosjekter som vi har gjort, deltatt eller er i gang med.


Vitenskapelige artikler

Akre Harriet, Øverland Britt, Åsten Pamela, Skogedal Nina, Heimdal Ketil 
Obstructive sleep apnea in Treacher Collins syndrome
Eur Arch Otorhinolaryngol 2012 Jan;269(1):331-7. Epub 2011 mai 29
PMID: 21626120 

Wang Ching H, Dowling James J, North Kathryn, Schroth Mary K, Sejersen Thomas, Shapiro Frederic, Bellini Jonathan, Weiss Hali, Guillet Marc, Amburgey Kimberly, Apkon Susan, Bertini Enrico, Bonnemann Carsten, Clarke Nigel, Connolly Anne M, Estournet-Mathiaud Brigitte, Fitzgerald Dominic, Florence Julaine M, Gee Richard, Gurgel-Giannetti Juliana, Glanzman Allan M, Hofmeister Brittany, Jungbluth Heinz, Koumbourlis Anastassios C, Laing Nigel G, Main Marion, Morrison Leslie A, Munns Craig, Rose Kristy, Schuler Pamela M, Sewry Caroline, Storhaug Kari, Vainzof Mariz, Yuan Nanci 
Consensus statement on standard of care for congenital myopathies.
J Child Neurol 2012 Mar;27(3):363-82. 
PMID: 22431881 

Jensen Janicke Liaaen, Storhaug Kari 
Dental implants in patients with Ehlers-Danlos syndrome: a case series study.
Int J Prosthodont 2012 Jan-Feb;25(1):60-2. 
PMID: 22259798 

Saeves Ronnaug, Nordgarden Hilde, Storhaug Kari, Sandvik Leiv, Espelid Ivar 
Salivary flow rate and oral findings in Prader-Willi syndrome: a case-control study.
Int J Paediatr Dent 2012 Jan;22(1):27-36. Epub 2011 jun 27
PMID: 21702855 

Nordgarden Hilde, Østerhus Ingvild, Møystad Anne, Asten Pamela, Johnsen Ulf L-H, Storhaug Kari, Loven Jens Øyvind 
Drooling: are botulinum toxin injections into the major salivary glands a good treatment option?
J Child Neurol 2012 Apr;27(4):458-64. Epub 2011 sep 21
PMID: 21940695 

Nordgarden Hilde, Lima Kari, Skogedal Nina, Følling Ivar, Storhaug Kari, Abrahamsen Tore G Dental developmental disturbances in 50 individuals with the 22q11.2 deletion syndrome; relation to medical conditions?
Acta Odontol Scand 2012 May;70(3):194-201. Epub 2011 nov 10
PMID: 22070626 

Østerhus Ingvild N, Skogedal Nina, Akre Harriet, Johnsen Ulf L-H, Nordgarden Hilde, Åsten Pamela 
Salivary gland pathology as a new finding in Treacher Collins syndrome.
Am J Med Genet A 2012 Jun;158A(6):1320-5. Epub 2012 mai 14
PMID: 22585367 

Saeves Ronnaug, Espelid Ivar, Storhaug Kari, Sandvik Leiv, Nordgarden Hilde 
Severe tooth wear in Prader-Willi syndrome. A case-control study.
BMC Oral Health 2012;12():12. Epub 2012 mai 28
PMID: 22639910 

Saeves Ronnaug, Reseland Janne E, Kvam Britt-Mari, Sandvik Leiv, Nordgarden Hilde 
Saliva in Prader-Willi syndrome: quantitative and qualitative characteristics.
Arch Oral Biol 2012 Oct;57(10):1335-41. Epub 2012 jun 4
PMID: 22673752 

Asten Pamela, Skogedal Nina, Nordgarden Hilde, Axelsson Stefan, Akre Harriet, Sjögreen Lotta
Orofacial functions and oral health associated with Treacher Collins syndrome.
Acta Odontol Scand 2012 Jul. Epub 2012 jul 12
PMID: 22783882 


Doktorgrad 2012

Rønnaug Sæves
Prader-Willi syndrome in Norway. Oral aspects
Disputert: Desember 2012
Hovedveileder: Kari Storhaug 


Forskningsprosjekter i gang

Hilde Nordgarden, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Ektodermal dysplasi og oligodonti: klinikk, behandlingsforløp og livskvalitet. En tverrfaglig tilnærming
Prosjektperiode: 2012 - 2017 
Deltakende helseregion: HSØ 

Kari Storhaug, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Levekårsundersøkelse og 9 års oppfølgingstudie av personer med Aagenæs syndrom - delprosjekt om tannhelse
Prosjektperiode: 2009 - 2013 
Deltakende helseregion: HSØ 

Kari Storhaug, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Kjerubisme i Norge. Forekomst, forløp, behandling, genetikk og livskvalitet
Prosjektperiode: 2009 - 2013 
Deltakende helseregion: HSØ 

Pamela Åsten, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Kartlegging av orifacial anatomi og funskjon, samt aspekter på livskvalitet ved Treacher Collins syndrom
Prosjektperiode: 2009 - 2013 
Deltakende helseregion: HSØ 


Tidligere gjennomførte prosjekter 


Tidligere publikasjoner i fagtidskrift (populærvitenskapelige)

 • Åsten P. Nordisk Orofacial Test Screening (NOT-S). Barnestafetten, 2008: 26 (54)25-7.
 • Åsten P. Yliherva A. Pohjoismainen Orofakiaalinen Seulontatesti. Puheterapeutti, 2008, 2:12-3.
 • Åsten, Pamela, Artikkel I Logopednytt 1/07 Dregling ? en multiprofessionell utmaning
 • Axelsson S, Odontologiske aspekter ved Willams syndrom, Svensk Sjukhustandläkartidning, 2004: 29 (3): 8-10
 • Storhaug K, Nordgarden H, Ambjørnsen E, What are the treatment options for children with oligondontia? J Canadian Dental Association 2004, 70: 336-7

Tidligere publikasjoner fagtidskrift (vitenskapelige)

 • Jensen J L, Ambjornsen E, Haanaes H R, Storhaug K (2009). Case report:Unclassified syndrome involving dental enamel, dentine and lack of tooth eruption. Eur Arch Paediatr Dent 2009 Dec;10(4):244-7. PMID: 19995511
 • Saeves Rønnaug, Lande Wekre Lena, Ambjørnsen Eirik, Axelsson Stefan, Nordgarden Hilde, Storhaug Kari (2009). Oral findings in adults with osteogenesis imperfecta. Spec Care Dentist 2009 Mar-Apr;29(2):102-8.PMID: 19284510
 • Etokebe GE, Axelsson S, Svaerd NH, Storhaug K, Dembic Z (2008). Detection of hemizygous chromosomal copy number variants in William-Beuren syndrome (WBS) by duplex quantitative PCR array: An unusual type of WBS genetic defect. International Journal of Biomedical Science 4: 100-109.
 • Bakke, M. Bergendal B. McAllister A., Sjögren L. Åsten P. Development and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007;31:75-84
 • Orstavik KH, Knudsen GP, Nordgarden H, Ormerod P, Lazarou LP, Rosser LG, Prescott T, Houge G (2007). Severe hypohidrotic ectodermal dysplasia in a girl caused by a de novo 9;X insertion that includes XIST and disrupts the EDA gene. Am J Med Genet A;143:1510-3.
 • Ørstavik KH, Kristiansen M, Knudsen GP, Storhaug K, Vege A, Eiklid K, Abrahamsen TG, Smahi A, Steen-Johnsen J (2007). Novel Splice mutation in the NEMO (IKK-gamma) gene with severe immunodeficiency and heterogeneity of X-chromosome inactivation. Am J Med Genet A. 2006 Jan 1;140(1):31-9.
 • Ørstavik KH, Knudsen GP, Nordgarden H, Ormerod P, Lazarou LP, Rosser LG, Prescott T, Houge G (2007). Severe hypohidrotic ectodermal dysplasia in a girl caused by a de novo 9;X insertion that includes XIST and disrupts the EDA gene. Am J Med Genet A;143:1510-3
 • Skogedal N, Nordgarden H (2007). Case reports: Rieger syndrome. Eur Arch Paediatr Dent 8: 39-41 (2007). Case reports: Rieger syndrome. Eur Arch Paediatr Dent 8: 39-41
 • Bakke M, Bergendal B, McAllister A, Sjögreen L, Åsten PDevelopment and evaluation of a comprehensive screening for orofacial dysfunction. Swed Dent J 2007; 31: 75-84
 • Hobkirk JA, Nohl F, Bergendal B, Storhaug K, Richter MK (2006). The management of ectodermal dysplasia and severe hypodontia. International conference statements. J Oral Rehabil 33: 634-637
 • Nordgarden H, Mustonen T, Berner HS et al. Ectodysplasin-A 1 promotes epithelial branching and duct formation in developing submandibular glands. Oral Biosciences and Medicine 1: 195-206
 • Axelsson S, Kjær I, Heiberg A, Bjørnland T, Storhaug K. Neurocranial morphology and growth in Williams syndrome. Eur J Orthodont 2005, 27: 32-47
 • Axelsson S, Storhaug K, Kjaer I. Post-natal size and morphology of the sella turcica. Longitudinal cephalometric standards for Norwegians between 6 and 21 years of age. Eur J Orthodont 2004, 26: 597-604
 • Axelsson S, Kjaer I, Storhaug K. Postnatal size and morphology of the sella turcica in Williams syndrome. Eur J Orthodont 2004, 26: 613-621
 • Nordgarden H, Storhaug K, Lyngstadaas SP, Jensen JL (2003). Salivary gland function in persons with ectodermal dysplasias. Eur J Oral Sci 111:371-376 (2003). Salivary gland function in persons with ectodermal dysplasias. Eur J Oral Sci 111:371-376
 • Mansour Ockell n, Bågesund M (2010). Reasons for extractions, and treatment preceding caries-related extractions in 3-8 year old children. Eur Arch Paediatr Dent 11: 122-130.


Tidligere avhandlinger

 • Nordgarden H. On oligodontia, ectodermal dysplasias, and salivary gland development and function. TAKO-centre, Lovisenberg Diakonale Hospital and University of Oslo, Norway, 2004
 • Axelsson S. Variability of the cranial and dental phenotype in Williams syndrome. Thesis 2004.

 
Abstracts til internasjonale møter

 • Axelsson S, Saltnes SS, Bervell CH, Junnila PY, Kuusiletho TL, Müller G, Olsson C (2008). NORD-plus network on oral health. Journal of Disability and Oral Health 9:228

 • Nordgarden H, Skogedal N, Følling I, Lima K, Abrahamsen T (2008). Oral manifestations in Norwegian persons with 22q11.2 deletion syndrome. The 6th international 22q11 deletion syndrome conference, Utrecht, Nederland.

 • Sæves R, Storhaug K, Espelid I, Nordgarden H (2008), Oral health in Prader-Willi syndrome? 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Dubrovnic, Croatia.
   

 
 Postere til nedlasting 

 
Du trenger programmet Adobe Acrobat Reader for å åpne posterne. På de fleste datamaskiner er dette allerede installert, og det kan lastes ned gratis fra adobe.com