Kontaktinformasjon

E-læringskurs om utviklingshemning og oral helse

I dette kurset får fagpersoner informasjon om hvordan å legge forholdene til rette for mennesker med utviklingshemning.

undefined 
 

Behandlingssituasjoner der personer med utviklingshemning er pasienter kan i mange tilfeller stille store krav til helsepersonell, langt utover det orale fagfeltet. I dette kurset presenteres det noen verktøy som kan gjøre deltakerne bedre i stand til å legge forholdene til rette for pasientene. I tillegg er det en generell innføring i noen diagnoser innen fagområdet. Informasjonen skal gi en tverrfaglig og helhetlig innføring i utvalgte temaer knyttet til utviklingshemning og oral helse. Kunnskap, ferdigheter og gode holdninger er stikkord.

Klikk her for å komme til kurset.