Kontaktinformasjon

Diagnoser

TAKO-senteret har undersøkt mange pasienter med ulike diagnoser. Du finner oppdaterte diagnosebeskrivelser her.

Vi går nå gjennom våre diagnosebeskrivelser. De gamle er fjernet fra siden og de nye legges fortløpende ut. I tillegg finner du informasjon om diagnoser på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Du kan også ved behov ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om diagnoser. Kontaktinformasjon finner du her.

Dystrofisk epidermolysis bullosa

Ektodermal dysplasi-ektrodaktyli-Leppe-/kjeve-/ganespalte syndrom

Hypohidrotisk ektodermal dysplasi

Junctional epidermolysis bullosa

Langerhans celle histiocyteose

Epidermolysis bullosa simplex

Prader Willi syndrom