Kontaktinformasjon

Raskere behandling av søvnapné

- Nå kan høyteknologisk munnskanning og 3D-printer gi pasientene våre en mer behagelig og raskere tilpasningsprosess til søvnskinne. Det er første gang en skinne laget på denne måten, brukes i behandling av en pasient i offentlig regi i Norge.

Det er tannlege Helena O. Haugbo ved Sykehustannklinikken på TAKO-senteret som forteller dette.  Hun fortsetter: - Det er spesielt at skinnen som er laget på denne nye måten, er bestilt av en offentlig tannklinikk som Sykehustannklinikken. Narvalskinnen er tidligere testet ut på forsøkspersoner, men det er først gang i historien at den brukes som en del av den praktiske behandlingen for søvnapnè støttet med offentlige midler.

Fra venstre: Line Michelsen fra ResMed, Helena Haugbo, Ola J. Haugbo og Harald Dragsund fra ResMed. Her er Ola J. Haugbo første mann ut med ny søvnskinne laget ved hjelp av scanneren til Sykehustannklinikken. Foto: Jeanette Hoel

Kamera skanner
Narvalskinnen støpes hos en fransk produsent basert på print og skanning. Den er en av to skinner til behandling av søvnapné som er godkjent for offentlig støtte i Norge. - Et kamera skanner pasientens tenner. Av dette blir det et bilde som vi sender til vår franske produsent. De støper skinnen og etter noen timer er den ferdig. Tidligere måtte pasienten ta avstøpning av munnen og det tok lang tid før skinnen var ferdig laget, forteller Haugbo.

Flerbruksverdi
-Det som også er fint med den nyinnkjøpte skanneren, er at vi kan bruke den til mer enn bare å lage søvnskinner. Dette er nok ikke noe man går til innkjøp av om man kun skal lage skinner. Scanneren kan brukes til å lage kroner og broer, der man før har tatt avtrykk. Reguleringstannlegen bruker scanningen til å planlegge flytting av tenner med regulering.

 Utredning på Øre, nese, hals
-For å få en slik søvnskinne må du gjennom en søvnutredning på Øre, nese og hals avdelingen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS). De henviser så videre til Sykehustannklinikken eller til Erik Saxegaard som er 1. amanuensis ved det Odontologiske fakultet, forteller Haugbo. Men hva er det som avgjør om pasienten bør bruke CPAP elle søvnskinne? -Primært er det antallet og typen av apneer. Det vil si at jo lengre og jo flere apneer pasienten har, desto mindre sannsynlighet er det for at en søvnskinne vil fungere bra, forteller Søren Berg.

Henvises til behandling
-I tillegg kommer pasientens kjeveanatomi og tann- og kjevestatus. Og til slutt om hvorvidt apneene forekommer hovedsakelig i ryggleie. Det er legen som utreder pasienten som beslutter hva som skal gjøres, sier Søren Berg som er assosiert professor, sertifisert søvnmedisinsk spesialist og øre- nese hals spesialist ved LDS. Han fortsetter: - I noen tilfeller er søvnskinne et alternativ til ikke-fungerende behandling med CPAP, som en slags «kan vi ikke nå optimal behandling, må vi i det minste prøve skinne». Av de som blir utredet er det ca. 30 prosent som henvises til behandling med søvnskinne.