Kontaktinformasjon

Forsker på Marfan syndrom

Er det sammenheng mellom søvnapné og hjertefeil ved Marfan syndrom? Bidrar kraniofaciale forhold til søvnapné?

Overlege Hanne Berdal-Sørensen fra LDS, overtannlege dr. odont.
Stefan Axelsson
fra TAKO, overlege/ernæringsfysiolog Nina Riise
fra TRS, Sunnaas, overlege dr. med.
Svend Rand-Hendriksen fra TRS, Sunnaas. Fysiolog dr. philos. Britt Øverland fra LDS, spesialergoterapeut Trine Bathen fra TRS, Sunnaas, pasient- koordinator Karoline Kristiansen Granås fra LDS. Disse var ikke tilstede: Overlege, docent dr. med. Søren Berg fra LDS, Lunds Universitet og overlege dr. med. Heidi Beate Eggesbø fra OUS, Ullevål. Foto: Erik Sundt

Et forskningsprosjekt hvor voksne personer med Marfan syndrom (MFS) deltar, skal forsøke å finne svar på dette. I tillegg skal forekomsten av fatigue, det vil si uttalt tretthet på dagtid, kartlegges. Dette for å undersøke om fatigue har sammenheng med søvnapné og hjerte- og karsykdom.

Mer vanlig ved MFS
Søvnforstyrrelser i form av søvnapné er mer vanlig ved MFS enn i befolkningen for øvrig. MFS gir en økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Kan forverre
Obstruktiv søvnapné kan forverre hjerte- og karsykdom, lede til økt sykelighet og død. Kraniofaciale avvik forekommer hyppig ved MFS. Dette kan bidra til obstruktiv søvnapné. Derfor er det viktig med forebyggende og behandlende medisinske tiltak mot obstruktiv søvnapné ved MFS.

Tett samarbeid
Det er overtannlege, dr.odont. Stefan Axelsson ved TAKO-senteret som er forskningsleder for det interdisiplinære prosjektet på voksne personer med MFS. Forskningsprosjektet er et tett samarbeid mellom Søvnlaboratoriet ved Øre-nese-halsseksjonen og Hjertemedisinsk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus, med Radiologisk avdeling på Ullevål sykehus og TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas Sykehus.

Flere organer påvirket
MFS er en sjelden og arvelig tilstand som innebærer at bindevevet er svakt. Bindevev fungerer som limet i kroppen. Det støtter og holder organene sammen. Siden det finnes bindevev i hele kroppen, vil flere organer være påvirket. Det er vanlig med symptomer i hjertet, pulsårene, øynene og skjelettet.

På TAKO-senteret
Deltakerne i forskningsprosjektet skal på TAKO-senteret gå gjennom en full dental og orofacial undersøkelse. Det blir tatt røntgenbilder (OPG og cephalogram), kliniske fotografier, digital skanning av tenner, samt en salivasekresjonsmåling. Og det skal gjennomføres undersøkelse med Nordisk orofacial Test - Screening (NOT-S). Dette er en orofacial screening av ansiktsmuskulatur og oralmotorisk funksjon. I tillegg skal deltakerne fylle ut et spørreskjema om generell oral helse (OHIP-14, Oral Health-Related Quality of Life).

Det har vært stort interesse blandt gruppen av personer med MFS i Norge. Marfanforeningen har bistått med rekruttering av deltakere. Hittil har 15 personer vært til undersøkelse. Det står ytterligere ca. 50 personer på listen som ønsker å delta i studien.