Stramt tungebånd

Et stramt tungebånd er unormalt kort, fortykket og festet høyt oppe på tungen.

TAKO-posten

Her finner du informasjon som kan bidra til å bedre den orale helsen hos personer med en sjelden diagnose.

Forsker på Marfan syndrom

Er det sammenheng mellom søvnapné og hjertefeil ved Marfan syndrom? Bidrar kraniofaciale forhold til søvnapné?

Vellykket med tannimplantater

Tannimplantater hos personer med diagnosen osteogenesis imperfekta (OI) har nesten samme levetid som hos friske personer.

Tilnærming og barrierer

Forelesning om tilnærming og hvordan barrierer kan brytes, i arbeidet med barn og ungdom med utviklingshemming.

BWS: Systematisk oppfølging

-Vi anbefaler at alle barn og unge som har fått diagnosen Beckwith-Wiedemann syndrom, henvises til oss, sier logoped Pamela Åsten ved TAKO-senteret.

Slag og munnhelse

Mange tusen mennesker sliter med senskader etter slag. De opplever at det kan gå hardt utover munnhelsen og livskvaliteten deres. Sykehustannklinikken har tatt i mot innelagte slagpasienter siden 2017.

Stor interesse for studiebesøk

-Vi forsøkte å gi innsikt i hvordan vi arbeider. Håper det kan være noe de kan ta med seg hjem og få nytte av når de møter noen med en sjelden diagnose.

Studiebesøk på TAKO-senteret

Problemstillinger knyttet til tannhelse og oralmotoriske funksjoner hos personer med en sjelden diagnose var tema på TAKO-senteret mandag 24. oktober.

Utvikling hos personer med PWS

- Målet med studien er å vurdere kraniofacial karakteristika hos barn, ungdom og voksne med Prader-Willi syndom (PWS) sier spesialist i kjeveortopedi Gisela Vasconcelos ved TAKO-senteret.

Psykisk helse og livskvalitet

-Målet med studien var å undersøke psykiske helse og livskvalitet hos personer med ektodermal dysplasi (ED) og medfødt mangel av over seks permanente tenner. ED kan medføre utviklingsforstyrrelser i hår, hud, negler og svettekjertler i tillegg til tenner.

Raskere behandling av søvnapné

- Nå kan høyteknologisk munnskanning og 3D-printer gi pasientene våre en mer behagelig og raskere tilpasningsprosess til søvnskinne. Det er første gang en skinne laget på denne måten, brukes i behandling av en pasient i offentlig regi i Norge.

Søvnforstyrrelser ved sjeldne diagnoser

Søvnforstyrrelser er av ulik årsaker hyppig til stede ved sjeldne diagnoser. Dette var tema på et møte mellom leger og tannleger fra ulike sentre i Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), arrangert 20. april i år.

Behandlingstjeneste for smerter i ansikt og kjeve

TMD er et bredt samlebegrep på kroniske smerter og ubehag i kjeveledd og ansiktsmuskulatur. Vanligst er smerter i kjeveledd, kjeve og kinn. Noen ganger kan smerten stråle ut til øyehulen, pannen, tinning, nakke, hals og tenner.

Hospitanter fra Santiago besøker Oslo

Daniel Carreno Henriques og Lorena Sepulveda Vega besøkte TAKO-senteret denne uken. Han er tannlege og hun er logoped. De fortalte om sitt arbeid med oral helse og funksjonshemmede i Chile.

Spising og ernæring

– Munnmotorikk, bittfunksjon og tannhelse har betydning for spiseevne. Vi opplyste om hvordan dette henger sammen og påvirker hverandre. I tillegg så fortalte vi om sjeldne diagnoser og TAKO-senteret, sier Vesna Stoilkovic.

Det glade hjertet lever lengst

-Jeg har nok i hvert fall brukt bandasjer for ca. to millioner kroner i året. Hver morgen tar sårstellet og bandasjering av kroppen min omtrent fire timer, forteller Anne Marit Hansen (44 år) fra Åsgårdstrand.

Nytt utdanningsprogram for tannlegestudenter

Tannleger som er opplært i å kommunisere og behandle pasienter med spesielle behov, tilbyr oftere tjenester til denne gruppen. Dette er bakgrunnen for at lærere og spesialister fra det Odontologiske Fakultet og TAKO-senteret, sammen har utviklet et nytt utdanningsprogram knyttet til oral kirurgi og oral medisin som tannlegestudenter har deltatt på.

åsten_pamela_dsc1143_litenjpg

Munnen – viktig del av kroppen

De fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke, og snakke uten egentlig å tenke på hvordan vi gjør det. Noen av de som har funksjonshemminger som følge av sjeldne diagnose opplever utfordringer med å øve seg opp til å få kontroll på munnen.

tako_sykehustannlegene_2014_litenjpg

Utvidet tilbud fra sykehustannhelsetjenesten

Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus gir undersøkelse og behandling til pasienter fra Helse Sør-Øst som har en dobbeltdiagnose; et rusproblem sammen med en psykiatrisk diagnose. Nå vil tilbudet også omfatte alle inneliggende pasienter ved sykehuset samt noen polikliniske pasienter med aktuelle problemstillinger knyttet til munnhelse.

TAKO-dagene 2017

Fagpersoner fra tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pedagogisk tjeneste med flere, inviteres til TAKO-dagene i Oslo 14.-16. mars 2017. 

Duchenne-dagene: Nevromuskulære sykdommer og munnhelse

Personer med nevromuskulære sykdommer som f.eks. Duchenne muskeldystrofi, har ofte vanskeligheter med å ligge bakover i tannlegestolen. Det kan derfor være lurt å bruke rullestolen til pasienten ved tannbehandling.

amy_solfrid_janicke_litenjpg

Livskvalitet og psykisk helse

Sjeldne diagnoser medfører psykiske plager og redusert livskvalitet i ulik grad, viser en studie som ble gjennomført i 2014. Studien gir innsikt i viktige faktorer som kan være med å bidra til enda bedre omsorg og behandling for personer med slike diagnoser.

IADH i Chicago

TAKO-senteret var godt representert på Den internasjonale konferanser arrangert av International Association for Disability and Oral Health (IADH), som ble arrangert i Chicago i april 2016. 

TAKO-dagene 2016

Fagpersoner fra tannhelsetjenesten, primærhelsetjenesten, pedagogisk tjeneste med flere, var invitert til TAKO-dagene som ble gjennomført  i Oslo 19.-20. januar 2016..

anna-helene-yttervoll_100_piksjpg

Fluor er viktig for tannhelsen

- Vi anbefaler alle å bruke fluor. Fluor beskytter mot hull i tennene, sier tannpleier Anna Helene Yttervoll på TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS). Hun understreker her hvor viktig bruk av fluor er for tannhelsen.

Flere tusen sjeldne diagnoser

De ansatte ved Lovisenberg Diakonale sykehus ble i anledning En sjelden dag, invitert til internt fredagsmøte 4. mars.